ML System zaprezentował Covid Detector wykrywający koronawirusa w oddechu, notowania firmy rosną o ok. 30 proc.

Firma

‒ To jest naprawdę rewolucja, chcę wyrazić ogromną radość, że ona dzisiaj dzieje się w Polsce – podkreślił Prezydent Andrzej Duda podczas prezentacji 12 lutego 2021.r. urządzenia firmy ML System do wykrywania koronawirusa w oddechu w ciągu mniej niż 10 sekund - czytamy w komunikacie na oficjalnej stronie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT.PL.

Prezydent Andrzej Duda i Dawid Cycoń, prezes firmy ML System.
Prezydent Andrzej Duda i Dawid Cycoń, prezes firmy ML System. Fot. Jakub Szymczuk, KPRP.

‒ To jest naprawdę rewolucja, chcę wyrazić ogromną radość, że ona dzisiaj dzieje się w Polsce – podkreślił Prezydent Andrzej Duda podczas prezentacji 12 lutego 2021.r. urządzenia firmy ML System do wykrywania koronawirusa w oddechu w ciągu mniej niż 10 sekund - czytamy w komunikacie na oficjalnej stronie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT.PL.

– Oprócz tego, że spółka na co dzień działa w bardzo nowoczesnej, innowacyjnej dziedzinie, jaką jest fotowoltaika, w tym się specjalizuje i dokonuje różnych niezwykle ciekawych i ambitnych odkryć, coraz bardziej z roku na rok się rozrasta, jest niezwykle prężna – to dziś zaprezentujemy najnowszy produkt firmy, zupełnie niezwykły, zwłaszcza w dzisiejszych, bardzo trudnych czasach, gdy jesteśmy dotknięci pandemią COVID-19.

Jest to urządzenie, które wykrywa COVID z oddechu – a również z różnych innych substancji – w ciągu mniej niż 10 sekund – powiedział Prezydent Andrzej Duda.

Wierzę, że po badaniach klinicznych, które wkrótce ruszą,  urządzenie to będzie mogło trafić do masowej produkcji

– Mam nadzieję, że to odkrycie ułatwi życie społeczeństwom na całym świecie – zaznaczył Prezydent, dodając, że to urządzenie jest niezwykłym przykładem innowacyjnej myśli.

– Na naszych oczach dokonuje się rewolucja w walce z koronawirusem; wierzymy, że nasze urządzenie do wykrywania koronawirusa z oddechu będzie miało masowe zastosowanie i pozwoli na szybkie pokonanie epidemii – powiedział Prezes ML System Dawid Cycoń.

Kurs ML System rośnie

Kurs firmy rośnie, o godz. 10.50 o ok. 30 proc. do 135 zł po informacji o uzyskaniu pozytywnej opinii dotyczącej przeprowadzenia badania urządzenia wykrywającego wirusa SARS-CoV-2. Od rana kurs ML System pozostawał w fazie równoważenia, a po wznowieniu handlu ok. godz. 10.40 wynosił 150 zł. Obroty wynoszą obecnie ok. 13 mln zł.

ML System podał w czwartek 12 lutego, że Komisja Bioetyczna przy Okręgowej Radzie Lekarskiej w Rzeszowie pozytywnie zaopiniowała przeprowadzenie jednoośrodkowego badania klinicznego dot. oceny przydatności klinicznej, czułości i specyficzności urządzenia Covid Detector do bezinwazyjnej diagnostyki w czasie rzeczywistym zakażeń wywołanych przez wirus SARS-CoV-2 potwierdzonej badaniami genetycznymi przy wykorzystaniu metody RT-PCR.

Od fotowoltaiki do medycyny

Spółka podała, że ocena skuteczności diagnostycznej urządzenia Covid Detector zostanie przeprowadzona przez Centrum Medyczne Medyk w Rzeszowie.

"Jej celem będzie analiza czułości i specyficzności urządzenia Covid Detector na podstawie porównania z wynikami badań genetycznymi RT-PCR w kierunku SARS-CoV-2 (COVID-19)" - podano w czwartkowym komunikacie.

ML System podał, że urządzenie Covid Detector jako narzędzie diagnostyczne w testach na obecność wirusa SARS-CoV-2 wykorzystuje spektroskopię rozproszeniową. Zastosowanie detektora pracującego na bazie spektroskopii rozproszeniowej umożliwia, według spółki, określenie charakterystycznego tylko dla wirusa SARS-CoV-2 widma oraz dokonanie przez detektor oceny próbki pobranej od pacjenta w czasie rzeczywistym i w ciągu kilku sekund.

O wynikach oceny skuteczności diagnostycznej urządzenia oraz ewentualnych kolejnych istotnych etapach związanych z oceną lub rejestracją urządzenia Covid Detector, spółka będzie informowała w trybie stosownych raportów.

Spółka zastrzegła, że podane założenia mogą ulegać w przyszłości zmianom z uwagi na to, iż opierają się na wielu czynnikach, w tym czynnikach niezależnych od spółki.

"Spółka zastrzega, iż przyjęte założenia, wykonane ani planowane działania nie gwarantują uzyskania pozytywnej oceny skuteczności diagnostycznej urządzenia Covid Detector ani jego dopuszczenia do obrotu" - podano w komunikacie.

ML System to spółka technologiczna, specjalizująca się w tworzeniu, projektowaniu i produkowaniu systemów opartych na technologii ogniw fotowoltaicznych (PV), w tym zintegrowanych z budynkami (BIPV), służących do generowania energii elektrycznej z nasłonecznienia.

Głównymi odbiorcami produktów są firmy specjalizujące się w fotowoltaice, fotowoltaice zintegrowanej z budynkami, producenci stolarki otworowej i fasadowej, firmy specjalizujące się w zespalaniu szkła i produkcji okien dla branży automotive.

Udostępnij artykuł: