Młodzi rozmawiają w Microsoft o edukacji, szansach zawodowych i swoich pasjach

Finanse i gospodarka

Microsoft w ramach Dialogu z interesariuszami pyta młodych jak jeszcze lepiej realizować ich potrzeby poprzez YouthSpark, globalną inicjatywę z której skorzysta 300 milionów osób na całym świecie

Przedstawiciele organizacji pozarządowych, organizacji studenckich, studenci oraz uczestnicy programów Microsoft spotkali się w siedzibie firmy w ramach inicjatywy Dialogu z interesariuszami. Jest to jedno z cyklu spotkań w Microsoft, podczas którego uczestnicy będą rozmawiać o niedawno ogłoszonym programie YouthSpark, którego inicjatywy, takie jak Imagine Cup, BizSpark czy Partners in Learning, obejmują swoim zasięgiem 300 milionów młodych ludzi na całym świecie.

Odbywające się spotkanie, organizowane przez Microsoft, jest jednym z ostatnich z cyklu Dialogu z interesariuszami. W ramach inicjatywy Microsoft chce wspierać system edukacji, e-administrację i przedsiębiorczość oraz eliminować wykluczenie cyfrowe. Tym razem firma wysłucha młodych ludzi i wspólnie z nimi zastanawiać się będzie: jak zwiększać szanse edukacyjne i zawodowe młodzieży, rozwijać jej przedsiębiorczość, wspierać w rozwijaniu i realizowaniu pasji, a także poprzez program YouthSpark, jak Microsoft może wspierać realizację potrzeb młodych ludzi.

Do podzielenia się swoją opinią na powyższe tematy Microsoft zaprosił organizacje pozarządowe działające na rzecz młodzieży, stymulujące ich przedsiębiorczość i stawiające na rozwijanie pasji. Uczestnikami dzisiejszej sesji są także organizacje studenckie, takie jak AISEC, studenci biorący udział w inicjatywach firmy oraz „absolwenci” Imagine Cup, BizSpark i innych programów Microsoft, którzy sami są dziś właścicielami firm.

„Zaproszenie do Dialogu to dla mnie okazja do przedstawienia firmie Microsoft możliwości współpracy ze środowiskiem akademickim. Wypowiadam się tutaj nie tylko jako pracownik naukowy, ale przede wszystkim przedsiębiorca, który widzi olbrzymie możliwości wynikające z połączenia nauki z biznesem” – mówi Marcin Franc, „absolwent” DreamSpark, obecnie prowadzący własną firmę. „Cieszę się, że Microsoft zaprasza do Dialogu studentów i przedsiębiorców. Kiedyś byłem zaangażowany w program studencki Microsoft, teraz mam swoją firmę, i właśnie pod patronatem Microsoft  prowadzimy cykliczny program praktyk na Politechnice Łódzkiej. Tego rodzaju współpraca znacząco zwiększa szansę młodych ludzi w odnalezieniu się na polskim, a także międzynarodowym rynku pracy” – dodaje.

Uzyskana w czasie Dialogu wiedza posłuży firmie do jeszcze lepszego dostosowania YouthSpark do potrzeb młodych. Microsoft prowadzi w jego ramach szereg inicjatyw, które wspierają młodzież, od inspirowania i zachęcania do rozwoju pasji, poprzez lepszy dostęp do edukacji, rozwój przedsiębiorczości po zakładanie własnej firmy. Pełny raport z dialogu ze wszystkimi interesariuszami zostanie opublikowany w pierwszej połowie 2013 roku.

„Rosnąca rola biznesu we współczesnym świecie, a także wpływ przedsiębiorstw na rozwój społeczny państw i regionów tworzą naturalną potrzebę budowania nowych form debaty oraz współpracy między sferą prywatną i publiczną. Dialog z interesariuszami przedsiębiorstwa jest jednym ze sposobów prowadzenia takiej rozmowy. Mamy nadzieję, że rezultaty projektu zostaną włączone do toczącej się w naszym kraju debaty na temat cyfryzacji państwa i społeczeństwa, a w dalszej perspektywie do poprawy konkurencyjności Polski. Dialog z interesariuszami to droga do wspólnych rozwiązań” – mówi Marek Kosycarz, dyrektor ds. odpowiedzialności społecznej w Microsoft.

Udostępnij artykuł: