Młodzi zadłużają się w firmach pożyczkowych, seniorzy w SKOK-ach i bankach spółdzielczych

Finanse osobiste / Multimedia

prof. Waldemar Rogowski, Biuro Informacji Kredytowej / BIK

Z badań Biura Informacji Kredytowej wynika, że najmłodsi Polacy zadłużają się w firmach pożyczkowych, osoby pomiędzy 30 a 50 rokiem życia w bankach komercyjnych, a seniorzy w SKOK-ach i bankach spółdzielczych.

#WaldemarRogowski: Powiększanie się rynku pożyczek gotówkowych wiążę ze wzrostem dochodów konsumentów i programem 500 plus

Zdaniem profesora Waldemara Rogowskiego, głównego analityka Biura Informacji Kredytowej główną przyczyną zadłużania się młodych konsumentów w firmach pożyczkowych współpracujących z BIK jest łatwość uzyskania pożyczki.

Zwykle do udzielenia pożyczki dochodzi za pośrednictwem urządzeń mobilnych co umożliwia szybkie i elastyczne uzyskanie dostępu do pieniędzy. Decyzje o przyznaniu pożyczki następują niemal natychmiast, co jest zgodne z oczekiwaniami młodych Polaków.

 

Firmy pożyczkowe częściej niż banki pożyczają pieniądze osobom, które mają nieregularne dochody.

Banki chcą odzyskać rynek

Do tej pory banki starały się głównie pożyczać pieniądze klientom posiadającym umowę o pracę, osobom między 30 a 50 rokiem życie. Osoby starsze są głównie klientami SKOK-ów i banków spółdzielczych.

Jednak jak zauważa prof. Rogowski banki zauważyły, że tracą rynek pożyczek gotówkowych na kwoty rzędu tysiąca, dwóch tysięcy złotych. W roku ubiegłym zaczęły się mocniej interesować rynkiem pożyczek niskokwotowych.

Jednocześnie firmy pożyczkowe rozpoczęły na szerszą skalę pożyczanie pieniędzy na kwoty do 5 tysięcy złotych.

Udostępnij artykuł: