Młodzi zagłosują w ponad 1000 szkołach w całej Polsce

Polecamy

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej zaprasza na konferencję prasową, prezentującą działania szkół realizowane w ramach projektu edukacji wyborczej Młodzi głosują, która odbędzie się 29 kwietnia (wtorek) o godz. 11.00 w XLVI Liceum Ogólnokształcącym  im. St. Czarneckiego, przy ulicy Żuromińskiej 4.

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej zaprasza na konferencję prasową, prezentującą działania szkół realizowane w ramach projektu edukacji wyborczej Młodzi głosują, która odbędzie się 29 kwietnia (wtorek) o godz. 11.00 w XLVI Liceum Ogólnokształcącym  im. St. Czarneckiego, przy ulicy Żuromińskiej 4.

Porozmawiamy o tym w jaki sposób młodzi ludzie zachęcają dorosłych do głosowania, czy nawyk korzystania z przywileju wyborczego pojawia się automatyczne w dniu 18 urodzin? Czy osoby niepełnoletnie posiadają poglądy polityczne i czy mają przestrzeń do ich swobodnego wypowiadania?

Czym jest projekt Młodzi głosują

Od 19 lat organizujemy akcję "Młodzi głosują", umożliwiając młodym ludziom wypowiedzenie się w sprawach publicznych - towarzyszymy wszystkim wyborom i referendom państwowym od 1995 roku.  Dotychczas w akcji uczestniczyło ponad 2,6 miliona uczniów. Tegoroczny dzień szkolnych wyborów to 19 maja, przewidujemy, że w projekcie weźmie udział przynajmniej 1000 szkół.

Celem akcji Młodzi Głosują 2014 jest zachęcenie młodych ludzi do większej aktywności obywatelskiej, gdy jeszcze wielu z nich chce ją podejmować. Aby nie zostać biernym dorosłym, trzeba doświadczyć własnej aktywności obywatelskiej już w młodości, podkreśla Jacek Strzemieczny, prezes fundacji.

W ramach akcji Młodzi głosują uczestnicy przygotowują i przeprowadzają w swoich szkołach, w okresie poprzedzającym wybory, działania edukacyjne na temat zasad i znaczenia udziału obywateli w wyborach demokratycznych oraz organizują w swojej szkole młodzieżowe wybory na podobnych zasadach, na jakich przeprowadzane są wybory powszechne.

Projekt jest realizowany z zachowaniem zasady neutralności politycznej.

Źródło: Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej

Udostępnij artykuł: