Mniej kredytów dla mikroprzedsiębiorców w październiku

Firma

Banki udzieliły mikroprzedsiębiorcom mniej kredytów zarówno w ujęciu liczbowym (-34,7% r/r), jak i wartościowym (-21,9% r/r) w październiku 2020 r., podało Biuro Informacji Kredytowej.

Biznesmen trzymający plik pieniędzy
Fot. stock.adobe.com/Proxima Studio

Banki udzieliły mikroprzedsiębiorcom mniej kredytów zarówno w ujęciu liczbowym (-34,7% r/r), jak i wartościowym (-21,9% r/r) w październiku 2020 r., podało Biuro Informacji Kredytowej.

"W ujęciu liczbowym banki przyznały o (-41,5%) mniej kredytów w rachunku bieżącym, o (-29%) mniej kredytów obrotowych oraz o (-25,8%) inwestycyjnych. Spadła także wartość udzielonych w październiku 2020 r. kredytów inwestycyjnych o (-32,5%), obrotowych (-21%) oraz kredytów w rachunku bieżącym (-12,8%)" - czytamy w komunikacie.

W dziesięciu miesiącach 2020 r. banki udzieliły łącznie 109,3 tys. kredytów mikroprzedsiębiorcom (-32,2%) na łączną kwotę 14,346 mld zł (-27,9%), w tym: 7,7 tys. kredytów inwestycyjnych (-27,4%) na kwotę 2,354 mld zł (-37,3%), 38,4 tys. kredytów obrotowych (-30%) na kwotę 6,146 mld zł (-23,2%) oraz 29,6 tys. (-35,3%) kredytów w rachunku bieżącym na kwotę 3,803 mld zł (-24,6%).

Czytaj także: Dużo mniej kredytów dla mikroprzedsiębiorców we wrześniu >>>

Indeks jakości kredytów mikroprzedsiębiorców

Październikowy odczyt Indeksu jakości kredytów mikroprzedsiębiorców wyniósł 3,83% w ujęciu wartościowym. Produktowe Indeksy jakości w październiku kształtowały się w ujęciu wartościowym - kredyty inwestycyjne 1,45%, kredyty obrotowe 7,62% oraz kredyty w rachunku bieżącym 3,26%. W październiku 2020 r. w porównaniu do września 2020 r. poprawił się (spadł) ogólny indeks jakości (-0,34). Również indeks polepszył się (spadł) w okresie 12 miesięcy o (-1,79), wskazano także.

"Obecnie pozytywnym zjawiskiem jest jego polepszenie, pomimo niekorzystnego stałego trendu pogarszania się od czterech lat. Osiągnął on w październiku najniższą (najlepszą) wartość od 2016 r. Źródłem polepszenia są dwa czynniki: tarcze finansowe pozwalające zachować płynność finansową w obliczu spadku sprzedaży oraz korzystanie z wakacji kredytowych. Zmiana wartości Indeksu w okresie 12 miesięcy jest jednak zróżnicowana co do wartości. Najwyższe polepszenie o (-3,02) wystąpiło w przypadku kredytów obrotowych oraz inwestycyjnych (-2,03). Najniższe w przypadku kredytów w rachunku bieżącym (-0,52)" - czytamy dalej.

Na 10,9 tys. kredytów udzielonych mikroprzedsiębiorcom w październiku br., 5,1 tys. zaciągnęły firmy usługowe (47%) i 2,9 tys. handlowe (27%). Łącznie więc 73% udzielonych w październiku kredytów przypada na te dwa sektory. Z łącznej kwoty 1,560 mld zł, banki udzieliły 672 mln zł (43,1%) kredytów firmom z sektora usług oraz 427 mln zł (27,4%) mikroprzedsiębiorcom prowadzącym działalność handlową. Finansowanie tych dwóch sektorów to 70,5% łącznej wartości udzielonych kredytów w październiku 2020 r.

Najwyższe spadki liczby udzielonych kredytów dotyczyły finansowania usług

W okresie styczeń-październik 2020 r. najwyższe spadki liczby udzielonych kredytów dotyczyły finansowania usług (-34,1%). W przypadku produkcji spadek wyniósł (-33,3%), a handlu (-32,1%). W ujęciu wartościowym w okresie pierwszych dziesięciu miesięcy 2020 r. w porównaniu do analogicznego okresu 2019 r. najwyższa ujemna dynamika dotyczyła kredytów mikroprzedsiębiorców z sektora produkcyjnego (-30,6%) oraz usług (-30,4%). W październiku w stosunku do września (m/m) wzrost w ujęciu liczbowym (+1,9%), odnotowano jedynie w handlu. W ujęciu wartościowym wzrosty dotyczyły kredytów udzielanych firmom już z dwóch sektorów: handlu (+8%) oraz usług (+5,1%), podano również.

"Według odczytów Indeksu Jakości, najgorzej (najwyższy poziom wskaźnika) w październiku 2020 r. spłacane były kredyty przez firmy handlowe - w październiku wartość indeksu wyniosła 4,26%. Wartość Indeksu dla wszystkich branż jest najniższa w okresie ostatnich pięciu lat (od 2016 r.). W okresie ostatnich 12 miesięcy Indeks polepszył się (spadł) dla wszystkich czterech branż, najwięcej w usługach o (-2,31). Najlepszy (najniższy) odczyt w październiku odnotował Indeks Jakości firm z sektora budowlanego i wynosił on tylko 2,67%" - podsumowano.

Udostępnij artykuł: