Mniej rejestracji firm w IV kwartale 2019 roku, więcej upadłości

Firma

Liczba rejestracji podmiotów gospodarczych spadła o 7,7 % r/r do 78 308 w IV kw. 2019 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W tym samym okresie odnotowano 159 upadłości podmiotów gospodarczych, tj. o 3,2 więcej r/r.

Przedsiębiorca podpisujący dokumenty
Fot. stock.adobe.com/makibestphoto

Liczba rejestracji podmiotów gospodarczych spadła o 7,7 % r/r do 78 308 w IV kw. 2019 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W tym samym okresie odnotowano 159 upadłości podmiotów gospodarczych, tj. o 3,2 więcej r/r.

Liczba #upadłości podmiotów gospodarczych w IV kwartale 2019 r. wyniosła 159 i była o 3,2% wyższa rdr #firmy @GUS_STAT

"Liczba rejestracji podmiotów gospodarczych w IV kwartale 2019 r. wyniosła 78 308 wobec 84 871 w analogicznym okresie roku poprzedniego. W IV kwartale 2019 r. zaobserwowano mniejszą liczbę rejestracji niż rok wcześniej we wszystkich analizowanych rodzajach działalności, w tym w sekcji transport i gospodarka magazynowa o 16,6%, informacji i komunikacji o 13,9%, usługach o 8,9%, przemyśle o 8,1%, handlu; naprawie pojazdów samochodowych o 7,8%, zakwaterowaniu i gastronomii o 6,6%, oraz w budownictwie o 2,8%. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą stanowiły 82,5% wszystkich rejestracji podmiotów gospodarczych " - czytamy w raporcie.

O 3,2% więcej upadłości

Liczba upadłości podmiotów gospodarczych w IV kwartale 2019 r. wyniosła 159 i była o 3,2% wyższa niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Wzrost liczby upadłości zanotowano w większości obserwowanych rodzajów działalności, największy w handlu; naprawie pojazdów samochodowych (45 wobec 33), w usługach (26 wobec 22) oraz transporcie i gospodarce magazynowej (15 wobec 10). Spadek liczby upadłości odnotowano w budownictwie (19 wobec 35) i przemyśle (36 wobec 39) oraz w zakwaterowaniu i gastronomii (4 wobec 5). Według form prawnych wśród podmiotów, dla których ogłoszono upadłość 51,6% stanowiły spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Czytaj także: W Polsce utrzyma się zwiększona liczba upadłości firm w 2020 r. Prognoza Euler Hermes >>>

Dane przygotowywane zostały zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez Eurostat i zawierają informacje dotyczące rejestracji i upadłości podmiotów gospodarczych o przeważającym rodzaju działalności zaliczanym według PKD 2007 do sekcji od B (górnictwo i wydobywanie) do S (pozostała działalność usługowa) z wyłączeniem sekcji O (administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne) oraz działu 94 (działalność organizacji członkowskich), podał także GUS.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: