Mobilna aplikacja Allianz Pomoc

Finanse i gospodarka

Allianz przygotował nową mobilną aplikację, która pomaga w szybkim zgłoszeniu szkody z ubezpieczenia autocasco - Allianz Pomoc. Dzięki niej można m.in. zgłosić szkodę, skorzystać z pomocy assistance i kontrolować zgłoszenie.

Allianz przygotował nową mobilną aplikację, która pomaga w szybkim zgłoszeniu szkody z ubezpieczenia autocasco - Allianz Pomoc. Dzięki niej można m.in. zgłosić szkodę, skorzystać z pomocy assistance i kontrolować zgłoszenie.

Aplikacja Allianz Pomoc jest częścią digitalnego procesu obsługi szkód komunikacyjnych, w którego skład wchodzą również internetowy formularz zgłoszenia szkody oraz serwis internetowy Status Szkody.

Nowa aplikacja ma pomóc kierowcom w sprawnym zgłoszeniu szkody i ograniczyć do minimum czynności z tym związane. Pełna lista funkcji aplikacji Allianz Pomoc obejmuje: możliwość szybkiego wezwania pomocy assistance i policji, możliwość łatwego zgłoszenia szkody z polisy AC Allianz, dostęp do przydatnych informacji o tym, jak należy postępować w razie wypadku, możliwość kontrolowania statusu zgłoszenia oraz możliwość korzystania z przypomnień o terminach przeglądów technicznych i końcu polisy.
Aplikacja Allianz Pomoc jest dostępna dla dwóch najpopularniejszych systemów operacyjnych dla smartfonów: Android oraz iOS. Można ją pobrać ze strony internetowej Allianz oraz z Google Play i App Store.

Źródło: PIU

Udostępnij artykuł: