Mobilne terminale mPOS katalizatorem rozwoju akceptacji kart płatniczych – przekonują przedstawiciele małych i średnich firm europejskich

Finanse i gospodarka

Jak wynika z opublikowanych dziś przez organizację Visa Europe wyników badań dotyczących akceptacji nowych rozwiązań płatniczych, bieżący rok przyniesie upowszechnienie mobilnych terminali płatniczych (mPOS) wśród małych i średnich przedsiębiorstw w Europie. Proces ten będą stymulować zmiany w podejściu małych firm do przyjmowania płatności kartami w miarę zapoznawania się z rozwiązaniem mPOS.

Jak wynika z opublikowanych dziś przez organizację Visa Europe wyników badań dotyczących akceptacji nowych rozwiązań płatniczych, bieżący rok przyniesie upowszechnienie mobilnych terminali płatniczych (mPOS) wśród małych i średnich przedsiębiorstw w Europie. Proces ten będą stymulować zmiany w podejściu małych firm do przyjmowania płatności kartami w miarę zapoznawania się z rozwiązaniem mPOS.

Wyniki badania przeprowadzonego wśród 2 tys. MŚP we Francji, w Niemczech, Polsce, Wielkiej Brytanii i we Włoszech potwierdzają, że zmiany takie rzeczywiście mają miejsce. Głównym ich powodem jest właśnie przekonanie się o potencjale, jaki niosą za sobą systemy mobilnej akceptacji płatności. Przedsiębiorcy początkowo sceptyczni wobec terminali mPOS — przekonani, że ich firmy są na to za małe, lub że rozwiązania takie są zbyt kosztowne i skomplikowane — bardzo szybko zmieniali zdanie po prezentacji działania urządzenia mPOS, zapoznaniu się z możliwościami tej technologii i korzyściami, jakie za sobą niesie.

Niewielkich rozmiarów mobilny czytnik kart mPOS umożliwia - w sposób wygodny i efektywny kosztowo - przekształcenie smartfona bądź tabletu w bezpieczny terminal płatniczy. Dzięki temu otrzymujemy przenośny terminal do akceptacji płatności kartami, który jest łatwy w użyciu na stoiskach na imprezach masowych (np. festiwalach), przy dostawie towaru do domu, itp. Tym samym nowa technologia ułatwia rozpoczęcie akceptacji kart małym firmom i mikroprzedsiębiorcom, którzy do tej pory nie przyjmowali płatności kartami Visa.

Najważniejsze wyniki badania:

  • Ponad jedna czwarta badanych małych i średnich przedsiębiorstw wyraziła zainteresowanie wprowadzeniem rozwiązania mPOS w ciągu najbliższych 6 miesięcy;
  • Łatwość korzystania z terminalu mPOS była wymieniana jako wyjątkowa zaleta przez większość drobnych przedsiębiorców biorących udział w badaniu (74% we Francji, 73% w Niemczech, 63% w Wielkiej Brytanii i w Polsce oraz 59% we Włoszech)
  • Za najważniejszą cechę rozwiązania uznano bezpieczeństwo, obok zgodności ze standardami sektora płatności oraz możliwością akceptacji wszystkich najważniejszych rodzajów kart;
  • Niemal połowa badanych z Niemiec była przekonana, że rozwiązanie mPOS zwiększy ich obroty, ponieważ klient będzie mógł wydać więcej, nie będąc ograniczonym kwotą gotówki, jaką ma przy sobie w czasie zakupu;
  • 45% drobnych przedsiębiorców we Włoszech uważało, że dzięki mPOS poprawią swoją płynność finansową, ponieważ szybciej otrzymają zapłatę.

Jak wykazało badanie, zalety mobilnych terminali płatniczych doceniane są jednakowo we wszystkich branżach. Decydującym czynnikiem jest sposób otrzymania zapłaty — zwłaszcza wśród przedsiębiorców zajmujących się sprzedażą bezpośrednią — nie zaś sektor, w jakim działa dany przedsiębiorca.

W całej Europie działa już 25 rozwiązań mobilnej akceptacji płatności, zaś kilka czołowych instytucji bankowych — wśród nich brytyjski Barclaycard — rozpoczęło programy pilotażowe. Przewidujemy, że do jesieni bieżącego roku nastąpi 30 kolejnych wdrożeń.

Caroline Drolet, dyrektor działu mobilnej akceptacji płatności w Visa Europe, powiedziała: "Do tej pory małe i średnie przedsiębiorstwa zazwyczaj sceptycznie odnosiły się do wprowadzenia płatności kartami - ale to nastawienie zaczyna się w Europie zmieniać. Katalizatorem tej zmiany jest rozwiązanie mobilnych terminali płatniczych - mPOS - które rozwiewa dotychczasowe obawy i przynosi drobnym firmom ewidentne korzyści, zarówno przy akceptacji płatności w ich siedzibach, jak i poza nimi.

W miarę jak firmy będą coraz lepiej poznawać zalety i zakres możliwości mobilnych terminali płatniczych, będziemy świadkami coraz większego ich upowszechniania. Obserwowany od ostatniego kwartału 2013 r. znaczący wzrost zainteresowania nowym rozwiązaniem pozwala przypuszczać, że rok bieżący wzmocni ten trend. Nasza organizacja odgrywa ważną rolę w rozwoju mPOS-ów, dbając o zachowanie zgodności z wymogami i standardami sektora płatniczego oraz bezpieczeństwo realizowanych rozwiązań — jeszcze na etapie poprzedzającym ich wprowadzenie na rynek".

Źródło: Visa Europe

Udostępnij artykuł: