Model biznesowy Grupy BPS: Płynność zrzeszeń skarb do odkrycia

NBS 2013/11

Jak zrzeszenia mogą więcej zarabiać na rynkach lokalnych? TOMASZ MIRONCZUK, prezes Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. zwraca uwagę na trzy grupy tematów: pierwsza to płynność, z której trzeba zrobić dobry biznes, druga - technologia, trzecia - wizerunek i promocja.

Jak zrzeszenia mogą więcej zarabiać na rynkach lokalnych? TOMASZ MIRONCZUK, prezes Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. zwraca uwagę na trzy grupy tematów: pierwsza to płynność, z której trzeba zrobić dobry biznes, druga - technologia, trzecia - wizerunek i promocja.

Grupa BPS dysponuje ponad 14 mld zł nadwyżki depozytów nad kredytami, a uwzględniając regulacyjny bufor płynnościowy – około 12 mld zł, aby kredytować swoich klientów, w szczególności sektor MŚP. – Problem nie stanowi nadwyżka pieniądza, to jest dobro. Pytanie strategiczne, które wymaga odpowiedzi dotyczy tego, jak powinna wyglądać struktura alokacji tej płynności – podkreśla T. Mironczuk.

Kapitalny… kapitał

Nowy pomysł to giełda depozytowa, na której banki spółdzielcze osiągające nadwyżkę płynności, będą mogły – za pośrednictwem Banku BPS – sprzedawać grupie swoje środki na okres od 18 do 36 miesięcy. Ceny transakcji ustali mechanizm rynkowy – popyt i podaż, natomiast platformę IT dostarczy Bank BPS. – Być może w ten sposób rozwiążemy zgłaszany przez UKNF problem nadpłynności w bankach zrzeszających, z którą nie wiadomo co zrobić. Za pomocą giełdy depozytów chcemy racjonalnie rozlokować środki, aby tam, gdzie są dobrzy klienci mogły być aktywowane w kredytach, zaś w bankach z ich nadwyżką przynosiły godziwe dochody odsetkowe.

Rada zrzeszenia Banku BPS podjęła decyzję kierunkową dotyczącą modelu konsorcjów kredytowych. Dotychczas były one organizowane w taki sposób, że bank zrzeszający obejmował 70, a nawet 90 proc. kredytu, natomiast 10 proc. bądź nieco więcej – bank spółdzielczy, który przyprowadzał do zrzeszenia dużego klienta, bo nie mógł go obsłużyć samodzielnie. W nowej formule banki lokalne powinny generować powyżej 40-50 proc. finansowania. Chodzi o to, aby dobrzy klienci w większym stopniu byli obsługiwani przez BS-y osiągające nadwyżkę płynności, a bank zrzeszający nie musiał być głównym konsorcjantem, który utrzymuje cały ciężar transakcji. Bank BPS przygotował w tym celu dwa proste produkty konsorcjalne: jeden inwestycyjny, drugi obrotowy, tak aby ich ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: