Model funkcjonowania sektora bankowości spółdzielczej: Którędy do biznesowej sprawności

NBS 2012/03

Integracja w ramach zrzeszenia powinna stanowić przesłankę do uznania grupy bankowej za jeden podmiot podlegający regulacjom ostrożnościowym - uważa Paweł Pawłowski, prezes SGB-Banku w Poznaniu.

Decyzja KNF mogłaby uwolnić banki zrzeszone z obowiązku zarządzania niektórymi ryzykami i wygenerować potencjał do zwiększenia efektywności ich biznesu bankowego. – Nie jest racjonalne, żeby bank, który ma otwarte dwa rachunki dewizowe musiał spełniać wszystkie wymogi związane z zarządzaniem tym ryzykiem – tłumaczy P. Pawłowski. Istotny jest sposób klasyfikacji przez nadzór aktywów banków zrzeszonych. Nie powinny być one traktowane jako niepłynne bądź mało płynne, podobnie jak środki banków zrzeszających pozyskane w grupie jako pasywa niestabilne. – Moim zdaniem warto wzorować się na modelu sektora w Niemczech, gdzie istnieją zbliżone realia biznesowe. Od lat funkcjonuje tam skuteczny system ochrony depozytów, nie w ramach zrzeszeń, lecz na poziomie krajowym. Banki spółdzielcze mają dwa centra obrachunkowe, które dostarczają jednolitych systemów informatycznych dla całego sektora. ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: