Model regulacyjny zrzeszeń: Niech kapitał będzie z nami

NBS 2015/02

W modelu regulacyjnym zrzeszeń jedną z kwestii kluczowych jest zakres ulg dla banków spółdzielczych przy wnoszeniu składek do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Bez odpowiedniego skalibrowania obciążeń wątpliwe będzie wdrożenie efektywnego systemu ochrony instytucjonalnej IPS.

Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich w czasie obrad VII Forum Liderów Banków Spółdzielczych w wystąpieniu programowym akcentował, że obciążenia związane z pakietem regulacji CRD IV/ CRR mogą stanowić dla banków istotną część kosztów, dlatego powinny być równoważone przez stosowanie zasady proporcjonalności, która zapewniałaby adekwatność wymogów ostrożnościowych wobec małych instytucji finansowych. W Polsce ok. 70 proc. banków lokalnych zatrudnia do 50 osób, coraz więcej z nich musi zajmować się sprawozdawczością, monitorowaniem, raportowaniem, a mniej czasu ma na biznes i na utrzymywanie relacji z klientami. ZBP postrzega prace nad modelem organizacyjno- prawnym zrzeszeń jako szansę kreowania biznesu przy adekwatnym poziomie bezpieczeństwa. – Tej szansie trzeba pomóc – podkreśla K. Pietraszkiewicz. – W Niemczech członkowie banków spółdzielczych stanowią 60 proc. ich klientów, u nas ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: