Model regulacyjny zrzeszeń: Niech kapitał będzie z nami

NBS 2015/02

W modelu regulacyjnym zrzeszeń jedną z kwestii kluczowych jest zakres ulg dla banków spółdzielczych przy wnoszeniu składek do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Bez odpowiedniego skalibrowania obciążeń wątpliwe będzie wdrożenie efektywnego systemu ochrony instytucjonalnej IPS.

W modelu regulacyjnym zrzeszeń jedną z kwestii kluczowych jest zakres ulg dla banków spółdzielczych przy wnoszeniu składek do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Bez odpowiedniego skalibrowania obciążeń wątpliwe będzie wdrożenie efektywnego systemu ochrony instytucjonalnej IPS.

Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich w czasie obrad VII Forum Liderów Banków Spółdzielczych w wystąpieniu programowym akcentował, że obciążenia związane z pakietem regulacji CRD IV/ CRR mogą stanowić dla banków istotną część kosztów, dlatego powinny być równoważone przez stosowanie zasady proporcjonalności, która zapewniałaby adekwatność wymogów ostrożnościowych wobec małych instytucji finansowych. W Polsce ok. 70 proc. banków lokalnych zatrudnia do 50 osób, coraz więcej z nich musi zajmować się sprawozdawczością, monitorowaniem, raportowaniem, a mniej czasu ma na biznes i na utrzymywanie relacji z klientami. ZBP postrzega prace nad modelem organizacyjno- prawnym zrzeszeń jako szansę kreowania biznesu przy adekwatnym poziomie bezpieczeństwa. – Tej szansie trzeba pomóc – podkreśla K. Pietraszkiewicz. – W Niemczech członkowie banków spółdzielczych stanowią 60 proc. ich klientów, u nas zaledwie 10 proc. Na drodze rozwoju potencjału sektora kwestia członkostwa i preferencji dla udziałowców winna być priorytetem. Parlament oraz regulatorzy rynku muszą wiedzieć, co należy zrobić, żeby Polacy chcieli być członkami polskich banków lokalnych.

System IPS, przywilej dla klientów

Mec. Jerzy Bańka, wiceprezes ZBP uważa, że to genetyczne wady systemowe implikują występowanie niekorzystnych, żeby nie powiedzieć patologicznych zjawisk w zrzeszeniach, niezależnie od tego, jaki jest skład zarządów i rad nadzorczych w banku zrzeszającym. – Mieliśmy tych zmian bardzo wiele. Jest powszechne oczekiwanie środowiska kierowane do regulatora, ale też do nadzorcy o wsparcie dla rozwiązań, które będą wzmacniać sektor, a nie wskazywały tylko na smutną perspektywę zredukowania liczby placówek do kilkudziesięciu. Postęp jest możliwy poprzez takie zmiany regulacyjne, które uwzględnią istotę autonomii banku spółdzielczego w powiązaniu z siłą i kompetencją banku zrzeszającego, którego zarząd jednakże nie będzie stawał się zakładnikiem, z jednej strony nadzorcy, a z drugiej, paradoksalnie – swoich akcjonariuszy, czyli właścicieli.

Adam Skowroński, wiceprezes SGB-Banku S.A. podkreśla, że decyzja o stworzeniu w zrzeszeniu systemu IPS została podjęta już w 2013 r. z uwzględnieniem całego wachlarza analiz i opinii, także na temat rozwiązań przyjętych w zachodnich grupach spółdzielczych. – Pracujemy nad tym, aby był to model możliwie efektywny w ramach obowiązujących regulacji prawnych. Projekt doszedł do etapu, w którym istnieje instrumentarium do podejmowania decyzji. Nie było to proste zadanie, ponieważ wiedzę o systemie IPS czerpiemy z rozporządzenia CRR, które zawierało jedynie ogólne warunki i jest uzupełniane poprzez tzw. standardy techniczne, aczkolwiek wciąż nie ma wielu istotnych informacji, które określi dopiero ustawa o funkcjonowaniu banków spółdzielczych i zrzeszających.

Zdaniem wiceprezesa SGB-Banku szczególnie trudne były rozmowy z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym. – Dwa zrzeszenia mówią o nowej ustawie jednym głosem, jednakże w otoczeniu sektora nie wszyscy postrzegają tak samo istotę działania IPS. System ten nie zwiększa ryzyka, jak możemy czasami usłyszeć, ale przeciwnie jest dodatkową gwarancją bezpieczeństwa, co wyróżnia nas od innych banków. Zakładamy więc, że prawdopodobieństwo korzystania z pomocy ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: