Model regulacyjny zrzeszeń: Wolny wybór z restrykcjami w tle

NBS 2014/12

Zgodnie z obowiązującymi od stycznia 2014 r. przepisami unijnego rozporządzenia CRR, tworzenie systemu ochrony instytucjonalnej IPS w sektorze bankowym jest dobrowolne. lPS nie może być ustanowiony pod przymusem wynikającym z przepisu prawnego lub stanu faktycznego.

7 listopada 2014 r. w piśmie do Ministerstwa Finansów, Anna Zwierzchowska, przewodnicząca rady KZBS, prezes BS w Tarczynie przekazała zgłoszone na spotkaniu konsultacyjnym w Sejmie RP uwagi środowiska do rządowego projektu nowelizacji ustawy o bankach spółdzielczych. Specyfika działania banków spółdzielczych w Polsce – czytamy w stanowisku – wynikająca z faktu, iż większość banków spółdzielczych, a jest ich 440, nie posiada funduszy własnych większych niż 5 mln euro i dla prawidłowości swojej działalności wymaga współpracy i kontroli ze strony banku zrzeszającego. Instytucja zrzeszenia wprowadzona ustawą z 2000 r. sprawdziła się, przez ponad 14 lat żaden bank spółdzielczy nie upadł. Banki spółdzielcze nie miały problemów związanych z kryzysem bankowym na świecie, mają dobrą kondycję finansową i dobre wskaźniki płynności

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: