Modernizacja bloków w Elektrowni Pątnów I kolejnym przedsięwzięciem sfinansowanym w ramach Programu Inwestycje Polskie

Finanse i gospodarka

Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin S.A. podpisał dzisiaj umowę kredytową z konsorcjum banków składającym się z Banku Gospodarstwa Krajowego, Banku Millennium SA, mBanku S.A., PEKAO SA i PKO Banku Polskiego SA. Środki w wysokości 1,2 mld zł zostaną przeznaczone głównie na modernizację bloków w Elektrowni Pątnów I.

Fot.stock.adobe.com

Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin S.A. podpisał dzisiaj umowę kredytową z konsorcjum banków składającym się z Banku Gospodarstwa Krajowego, Banku Millennium SA, mBanku S.A., PEKAO SA i PKO Banku Polskiego SA. Środki w wysokości 1,2 mld zł zostaną przeznaczone głównie na modernizację bloków w Elektrowni Pątnów I.

Plany inwestycyjne Zespołu Elektrowni Pątnów Adamów Konin S.A. obejmują modernizację łącznie czterech bloków w Elektrowni Pątnów I, która pozwoli zapewnić ich bezpieczną eksploatację do 2030 r. zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ochrony środowiska.

Kredyt na łączną kwotę 1,2 mld złotych został udzielony przez konsorcjum pięciu banków: Bank Gospodarstwa Krajowego (udział 400 mln zł), Bank Millennium SA (200 mln zł), mBank S.A. (200 mln zł) pełniący dodatkowo rolę Agenta Kredytu i Agenta Zabezpieczeń, PEKAO SA (200 mln zł) oraz PKO Bank Polski SA (200 mln zł). Część A kredytu w wysokości 1,11 mld zł sfinansuje inwestycje, a część B zostanie przeznaczona na refinansowanie całkowitej spłaty zadłużenia z tytułu umowy kredytu na instalację odsiarczania bloków w Elektrowni Pątnów I. Koniec finansowania przypada 20 grudnia 2023 r.

Modernizacja Elektrowni Pątnów I jest elementem strategii ZE PAK S.A.,  polegającej na optymalizacji portfela mocy wytwórczych poprzez modernizację wyeksploatowanych jednostek, jak i zastępowanie części z nich jednostkami opartymi na nowych, niskoemisyjnych technologiach. Realizacja tej strategii stała się możliwa po przejęciu przez ZE PAK S.A. kontroli nad zasobami podstawowego paliwa, czyli po nabyciu przez ZE PAK S.A.  w 2012 roku kopalń węgla brunatnego.

- Rewitalizacja Elektrowni Pątnów I została rozpoczęta w roku 2006, a jej pierwszym etapem była budowa instalacji odsiarczania spalin. Obecnie w Elektrowni Pątnów I realizowany jest końcowy etap modernizacji, obejmujący swoim zakresem cztery bloki energetyczne o mocy  200 MW każdy. Podstawowym jej efektem będzie podniesienie mocy zainstalowanej o około 80 MW, zwiększenie sprawności bloków z 33,5% do 37,5 proc. oraz przedłużenie ich żywotności o 50÷70 tys. godzin. Po zrealizowaniu modernizacji nastąpi również zmniejszenie emisji gazów do środowiska (SO2, CO2, NOx) do poziomu spełniającego wszelkie wymagania krajowe i Unii Europejskiej w tym zakresie - powiedziała Anna Striżyk, Wiceprezes Zarządu ZE PAK SA.

Finansowanie spółki Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin S.A. wpisuje się w realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego Program Inwestycje Polskie, mający wspierać ważne z punktu widzenia kraju inwestycje infrastrukturalne. W ramach tego programu Bank Gospodarstwa Krajowego, występując w konsorcjach z bankami komercyjnymi lub samodzielnie, dostarcza inwestorom finansowanie w formie kredytu, obligacji lub gwarancji.

- Bank Gospodarstwa Krajowego od ponad roku z sukcesem realizuje Program Inwestycje Polskie, finansując ważne dla gospodarki projekty - powiedział Dariusz Kacprzyk, Prezes Zarządu BGK. Dzisiejsza transakcja jest kolejną w sektorze energetyki, po finansowaniu dla PGE, Tauron Polska Energia i SEJ, która umacnia rolę BGK jako banku rozwoju. Na przestrzeni minionych dziewięciu miesięcy udzieliliśmy łącznie ponad 5 mld zł finansowania dla średnich i dużych przedsiębiorstw, pomagając utrzymać dynamikę inwestycji w gospodarce - dodał Prezes Kacprzyk.

Udostępnij artykuł: