Młody Innowator

Finanse i gospodarka

W czwartek, 21 czerwca br., o godz. 11.30 odbędzie się  uroczyste zakończenie finału V edycji ogólnopolskiego Konkursu o tytuł "Młody Innowator", którego organizatorem jest Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT.

Uroczystość odbędzie się w sali „B”  na III piętrze Warszawskiego Domu Technika NOT, przy ul. Czackiego 3/5.

Spotkanie odbędzie się z laureatami i ich opiekunami, pod kierunkiem których dzieci i młodzież ze szkół różnych typów i z różnych miejscowości, nadawały treść i realny kształt swoim pomysłom.

Podczas spotkania prezentowane będą wykonane prace, a ich autorzy otrzymają honorowe dyplomy i nagrody.

To kolejne spotkanie z młodym pokoleniem, jego wyróżniającymi się pomysłowością, wiedzą i dynamizmem innowacyjnym przedstawicielami.

Dwa tygodnie temu w Muzeum Techniki NOT przedstawieni zostali  laureaci organizowanej przez NOT XXXVIII Olimpiady Wiedzy Technicznej.

W zeszłym tygodniu młodzieżowym gwarem rozbrzmiewała największa w szacownym, bo liczącym 106 lat Warszawskim Domu Technika NOT podczas podsumowania   V Olimpiady Innowacji Technicznych, będącej kontynuacją dawnego Turnieju Młodych Mistrzów Techniki, której organizatorem jest członek Federacji SNT NOT – Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów.

W imieniu laureatów zaprasza
Janusz M. Kowalski

Udostępnij artykuł: