Mój Prąd: prawie wszystkie wnioski są przyjmowane do programu, ale…

ESG

Znikoma część wniosków w programie Mój Prąd nie jest akceptowana. Jakich błędów przy składaniu wniosku należy unikać – pytamy przedstawicieli NFOŚiGW.

Fotowoltaika
Fot. STOCK.ADOBE.COM/Zstock

Znikoma część wniosków w programie Mój Prąd nie jest akceptowana. Jakich błędów przy składaniu wniosku należy unikać – pytamy przedstawicieli NFOŚiGW.

#NFOSiGW: Wniosek o dotację #MójPrąd powinna złożyć osoba wskazana w dokumentach potwierdzających przyłączenie mikroinstalacji do sieci

Instalację PV można teraz zamontować także samodzielnie – podpowiadają specjaliści z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, o ile posiada się uprawnienia i montuje ją dla własnych potrzeb lub rodziny.

Najczęstsze błędy

Wniosek o dotację powinna złożyć osoba wskazana w dokumentach potwierdzających przyłączenie mikroinstalacji do sieci, bez względu na to kto pokrył koszty jej wykonania.Jeśli do wniosku załączyło się wiele faktur na podzespoły oraz odrębną faktury za usługę, trzeba wysłać jeszcze oświadczenie, że wykonujący instalację samodzielnie lub firma instalatorska wykorzystała podzespoły wykazane na pozostałych fakturach.Najczęstsze błędy, powodujące odrzucenie wniosku, to niedołączenie oświadczenia RODO, brak potwierdzenia przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) przyłączenia mikroinstalacji do sieci, albo faktur odzwierciedlających koszty całkowite, czy oświadczenia o zapłacie.

Polska liderem fotowoltaicznym?

Optymistyczny scenariusz rozwoju sektora PV zakłada rządowy projekt PEP 2040, według którego łączna moc instalacji PV ma wynieść w 2040 r. ponad 20,2 GW, dostarczając ok. 25 proc. mocy w Polsce.Przyjęty dziesięć lat temu Krajowy Plan Działania dotyczący OZE zakładał pozyskanie 3 MW energii ze wszystkich źródeł odnawialnych w 2020 r. W 2018 r. 29 państw, w tym Polska,  która doścignęła inne kraje, dysponowała już 1 GW mocy pozyskiwanej z samej tylko fotowoltaiki, kilkadziesiąt razy wyższym od pierwotnych założeń.Instalacji fotowoltaicznych szybko przybywa. Około 75 proc. urządzeń jest instalowanych w domach jednorodzinnych, pozostałe - przez małe i średnie firmy.Autorzy raportu „Rynek Fotowoltaiki w Polsce „2019” przygotowanego przez Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO) przewidują, że w tym roku Polska może zająć 4 miejscu w Unii pod względem rocznych przyrostów nowych mocy fotowoltaicznych. Skumulowana i wyprodukowana przez nie moc wyniesie na koniec roku nawet  1,5 GW (ME zakłada skromniej, ponad 800 MW). Szybki przyrost mocy w 2018 r oraz w 2019 r. to nie tylko wynik mody na fotowoltaikę, ale także efekt wzrostów cen energii dla firm. Istnieją uzasadnione obawy, że w przyszłym roku podwyżki cen mogą dotknąć również gospodarstwa domowe.- Ekonomikę mikroinstalacji poprawiają także rosnące ceny prądu oraz coraz tańsze systemy magazynowania energii  - uważają eksperci portalu Wysokienapiecie.pl

 

Jak rozwija się program Mój Prąd*

Łączna liczba wniosków, które wpłynęły do NFOŚiGW:               3510 szt.Wnioski wstępnie zakwalifikowane (ocenione pozytywnie):          3399 szt.Moc urządzeń zielonej energii zainstalowanych (z dotacji już wypłaconych): 15427,99 kWRedukcja CO2:                                                                     12342392 kg ***Na dzień 22.10.2019; źródło: NFOŚiGW** W celu oszacowania wielkości unikniętej emisji CO2 z przyjęto wskaźnik emisyjności 800 kg/MWh. 
Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: