Monety kolekcjonerskie „Beatyfikacja Kardynała Stefana Wyszyńskiego” od 26 sierpnia 2021 r. do nabycia w NBP

Finanse osobiste

Narodowy Bank Polski poinformował, że od 26 sierpnia można kupić dwie monety kolekcjonerskie „Beatyfikacja Kardynała Stefana Wyszyńskiego” (temat indywidualny) – złotą o nominale 100 zł oraz srebrną o nominale 10 zł.

Złote i srebrne monety kolekcjonerskie „Beatyfikacja Kardynała Stefana Wyszyńskiego”
Źródło: NBP

Narodowy Bank Polski poinformował, że od 26 sierpnia można kupić dwie monety kolekcjonerskie „Beatyfikacja Kardynała Stefana Wyszyńskiego” (temat indywidualny) – złotą o nominale 100 zł oraz srebrną o nominale 10 zł.

Na rewersie złotej monety przedstawiono popiersie Kardynała Stefana Wyszyńskiego z profilu oraz napis: SERCE NARODU JEST W SERCU BOGA, będący fragmentem wypowiedzi Kardynała.

Na rewersie srebrnej monety znalazło się popiersie Kardynała Stefana Wyszyńskiego wspartego na pastorale oraz odręczny napis: Per Mariam – Soli Deo, co znaczy: Samemu Bogu – przez Maryję.

Na awersach monety złotej i srebrnej przedstawiony został herb Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Srebrna moneta o nominale 10 zł została wyemitowana w nakładzie do 12 tys. sztuk i można ją będzie nabyć w cenie 150 zł brutto. Nakład złotej monety o nominale 100 zł wynosi do 1500 sztuk, a cena – 2200 zł brutto. Monety będzie można kupić w Oddziałach Okręgowych NBP i sklepie internetowym NBP Kolekcjoner.

Więcej informacji można znaleźć w folderze emisyjnym. Monety i banknoty kolekcjonerskie NBP są sprzedawane w opakowaniu handlowym  wraz z certyfikatem.

Czytaj także: NBP wprowadzi srebrną monetę kolekcjonerską „Polska Reprezentacja Olimpijska Tokio 2020”

Prymas Polski Stefan Wyszyński

„Kardynał Stefan Wyszyński (1901–1981), prymas Polski, to jedna z najważniejszych postaci XX-wiecznej historii Rzeczpospolitej. Słowem i czynem odcisnął trwały, niezatarty ślad w dziejach polskiego Kościoła, stając się autentycznym świadkiem Boga i przykładem żywej miłości do ojczyzny.

Posługę prymasowską w zniewolonej ojczyźnie rozpoczął w czasie nasilenia walki władzy komunistycznej z Kościołem. W okresie stalinizmu został aresztowany i był więziony przez trzy lata w kilku miejscach odosobnienia. W tym czasie napisał „Jasnogórskie Śluby Narodu”, które już po uwolnieniu prymasa stały się treścią „Wielkiej Nowenny” – przez dziewięć lat przygotowującej Polaków do obchodów Milenium Chrztu Polski.

Odnowę duchową Polski widział prymas w kulcie maryjnym, dlatego też 3 maja 1966 r. w imieniu narodu złożył akt oddania Polski w macierzyńską niewolę miłości Maryi za wolność Kościoła w Polsce i na całym świecie. Rocznica chrztu Polski stała się widomym świadectwem tożsamości, łączącym pokolenia Polaków na przestrzeni wieków.

Czytaj także: Wrocław na monecie Narodowego Banku Polskiego

Prymas Wyszyński czynnie uczestniczył w pracach Soboru Watykańskiego II. Cieszył się wielkim zaufaniem papieży Jana XXIII i Pawła VI.

Więzi prawdziwej przyjaźni umocniły się w relacji prymasa z kardynałem Karolem Wojtyłą, który jako Jan Paweł II dał temu wyraz w słowach: Czcigodny i umiłowany Księże Prymasie! (…) Nie byłoby na Stolicy Piotrowej tego Papieża Polaka, który dziś pełen bojaźni Bożej, ale i pełen ufności rozpoczyna nowy pontyfikat, gdyby nie było Twojej wiary, niecofającej się przed więzieniem i cierpieniem, Twojej heroicznej nadziei, Twego zawierzenia bez reszty Matce Kościoła, gdyby nie było Jasnej Góry – i tego całego okresu dziejów Kościoła w Ojczyźnie naszej, które związane są z Twoim biskupim i prymasowskim posługiwaniem” – napisała w folderze numizmatycznym Marta Wójcik.

Czytaj także: Moneta okolicznościowa NBP „Brama Żuraw w Gdańsku” jest już w obiegu

Udostępnij artykuł: