Monika Marcinkowska

Banki, Firmy, Instytucje - Kadry

Niezależny Członek Rady Nadzorczej Przewodnicząca Komitetu Audytu Członek Komitetu Ryzyka ING Bank Śląski S.A.

Niezależny Członek Rady Nadzorczej Przewodnicząca Komitetu Audytu Członek Komitetu Ryzyka ING Bank Śląski S.A.

Pani Monika Marcinkowska złożyła stosowne oświadczenie o braku powiązań z akcjonariuszem posiadającym powyżej 5% akcji Banku. Pani Monika Marcinkowska spełnia wszystkie wymogi określone w przepisach art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe.

Udostępnij artykuł: