Monitor spółdzielczy: czerwiec 2010

NBS 2010/06

BANKI NADZIEI Rząd przyznał bezzwrotną pomoc: każda rodzina lub właściciel domu lub mieszkania na terenach dotkniętych kataklizmem powodzi może otrzymać bezzwłocznie do 20 tys. zł na remont, jeżeli szkody przekraczają tę kwotę - w oparciu o werdykt rzeczoznawcy - do 100 tys. zł.

BANKI NADZIEI Rząd przyznał bezzwrotną pomoc: każda rodzina lub właściciel domu lub mieszkania na terenach dotkniętych kataklizmem powodzi może otrzymać bezzwłocznie do 20 tys. zł na remont, jeżeli szkody przekraczają tę kwotę - w oparciu o werdykt rzeczoznawcy - do 100 tys. zł.

Powodzianie mogą ubiegać się o kredyty preferencyjne. Kredytobiorca pokrywa oprocentowanie (2 proc.), resztę odsetek płaci Bank Gospodarstwa Krajowego. Kredyt na okres 10 lat, z możliwością karencji do 24 miesięcy jest przyznawany na remont, odtworzenie domu lub mieszkania. W szczególnych przypadkach przysługuje na zakup nowej nieruchomości o podobnych rozmiarach i standardzie, co ta utracona. Wnioski do 10 miesięcy od dnia powstania szkody przyjmują banki zrzeszeń BPS, GBW i MR Banku, a także BGK, PKO BP, Bank DnB NORD Polska i Millennium.

Apel Krajowej Rady Spółdzielczej

Kierując się społeczną solidarnością i odpowiedzialnością w trosce o poszkodowanych powodzian, Zarząd Krajowej Rady Spółdzielczej powołał Społeczny Komitet Pomocy – „Spółdzielcy – Powodzianom”. Apelujemy do Was Koleżanki i Koledzy Spółdzielcy o pomoc i ofiarność dla poszkodowanych wskutek powodzi – czytamy w apelu wystosowanym do wszystkich spółdzielców. Jako ruch spółdzielczy nie bądźmy obojętni wobec tragedii, jaka dotknęła tysiące rodzin w Polsce, pozbawiając ich dachu nad głową i dorobku całego życia.

Apelujemy do związków spółdzielczych i spółdzielni o nawiązywanie bezpośrednich kontaktów ze spółdzielniami dotkniętymi powodzią – w celu przyjścia im z pomocą, tak aby nikt nie został pominięty, kto pomocy potrzebuje.

Środki finansowe na powyższy cel można wpłacać na konto bankowe w Warszawskim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Warszawie (kod 03-984) ul. Fieldorfa 5A:

SPOŁECZNY KOMITET POMOCY – SPÓŁDZIELCY POWODZIANOM

przy Krajowej Radzie Spółdzielczej w Warszawie ul. Jasna

Nr konta bankowego: 73 8015 0004 0191 6575 2002 0006

z dopiskiem „Spółdzielcy Powodzianom”.

Zebrane środki pieniężne pragniemy przeznaczyć na odtworzenie miejsc pracy w spółdzielniach oraz zakup materiałów i usług niezbędnych do przeprowadzenia remontów domów i mieszkań koleżanek i kolegów spółdzielców poszkodowanych w wyniku powodzi. Jesteśmy przekonani, że spółdzielcy przyjdą z pomocą w likwidowaniu skutków kataklizmu powodzi – czytamy w apelu KRS.

 

APOKALIPSA ROLNIKÓW

Z danych MRiRW na koniec maja br. wynikało, że w wyniku powodzi w krytycznej sytuacji znalazło się około 48 tysięcy gospodarstw rolnych. Rolnicy zaciągają kredyty klęskowe głównie w bankach spółdzielczych. Okres kredytowania w przypadku inwestycji – do 8 lat, dla kredytu obrotowego do 4 lat, z karencją do 2 lat. Kwota kredytu dla linii inwestycyjnej nie może przekroczyć wartości odtworzeniowej środków trwałych, dla linii obrotowej kwoty obniżenia dochodu (do 4 mln zł dla gospodarstw, do 8 mln zł dla upraw i hodowli specjalnych). Oprocentowanie płacone aktualnie przez kredytobiorcę wynosi 2 proc., jeżeli jednak rolnik nie posiada ubezpieczenia, jest wyższe – 5,625 proc. w skali roku.

KNF: WYŻSZY POZIOM RYZYKA

W ocenie KNF, mimo silnego pogorszenia dochodowości, sytuacja sektora bankowego w 2009 r. była stabilna, a pozycja kapitałowa banków uległa wzmocnieniu. Suma bilansowa sektora zwiększyła się o 2,1 proc. (wobec 30,6 proc. w 2008 r.) do 1 060,8 mld zł, a aktywa instytucji finansowych (bez NBP) sięgnęły łącznie 1 482,8 mld zł, z czego 70 proc. przypadało na banki. Współczynnik wypłacalności wyniósł 13,3 proc. na koniec 2009 r. wobec 11,2 proc. ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: