Monitor spółdzielczy: czerwiec 2011

NBS 2011/06

PODATEK BANKOWY: KOSZTOWNA OSTROŻNOŚĆ Resort finansów sposobi się do uruchomienia podatku bankowego, z którego zamierza zbierać 500-700 mln zł netto rocznie. Według przygotowanego projektu ustawy, banki będą dwa razy w roku odprowadzać na rachunek Funduszu Stabilizacyjnego przy BFG tzw. opłatę ostrożnościową, od której zostanie naliczona opłata - w odmienny jednak sposób dla różnych sektorów, w tym BS-ów i SKOK-ów. Punktem wyjścia jest wielkość pasywów, od nich byłaby odejmowana kwota funduszy podstawowych oraz suma środków gwarantowanych.

PODATEK BANKOWY: KOSZTOWNA OSTROŻNOŚĆ Resort finansów sposobi się do uruchomienia podatku bankowego, z którego zamierza zbierać 500-700 mln zł netto rocznie. Według przygotowanego projektu ustawy, banki będą dwa razy w roku odprowadzać na rachunek Funduszu Stabilizacyjnego przy BFG tzw. opłatę ostrożnościową, od której zostanie naliczona opłata - w odmienny jednak sposób dla różnych sektorów, w tym BS-ów i SKOK-ów. Punktem wyjścia jest wielkość pasywów, od nich byłaby odejmowana kwota funduszy podstawowych oraz suma środków gwarantowanych.

MAZOWSZE DO POZNANIA

Komisja Nadzoru Finansowego zezwoliła na połączenie GBW S.A. i MR Banku S.A. poprzez przeniesienie majątku banku mazowieckiego w zamian za akcje banku poznańskiego. Nowa instytucja o nazwie SGB Bank będzie posiadała fundusze własne powyżej 500 mln zł. Najlepsze życzenia od NBS!

USTAWA DO POPRAWKI

Na spotkaniu przedstawicieli banków spółdzielczych z kierownictwem UKNF omawiano możliwe kierunki zmian modelu sektora. Przedmiotem dyskusji była m.in. propozycja zmian w obowiązującej już 10 lat ustawie o funkcjonowaniu banków spółdzielczych. Z inicjatywy KZBS powstanie grupa ekspercka, która opracuje i przedstawi ustawodawcy własne propozycje legislacyjne mogące stanowić konsensus dla całego sektora BS-ów.

ODDZIAŁ JAK BANK

Nowela ustawy Prawo bankowe umożliwi przekształcenie oddziału instytucji kredytowej, działającego w Polsce, w bank krajowy. Instytucje kredytowe będą mogły utworzyć bank przez wniesienie do spółki akcyjnej składników majątkowych istniejącego oddziału. Nadzór nad jego działalnością będzie sprawował KNF, a depozyty w nim gromadzone zostaną objęte ochronę BFG.

INWESTORZY MÓWIĄ: BASTA!

Grupa KBC rozważa sprzedaż Kredyt Banku i towarzystwa ubezpieczeniowego Warta. Belgowie muszą zwrócić 7 mld euro, które otrzymali w formie rządowej pomocy w czasie kryzysu finansowego. Przypomnijmy, że również niemiecki DZ Bank, który stracił ponad 1 mld euro, chce wystawić na sprzedaż swój polski oddział. DZ Bank Polska S.A. posiada aktywa w wysokości 2,5 mld zł, niedawno został wycofany z warszawskiej GPW, jest właścicielem m.in. DM AmerBrokers. Spółka matka zrzesza w Niemczech banki spółdzielcze. Z informacji nieoficjalnych wynika, że zakupem niemieckiego oddziału interesuje się Bank BPS. Grupa DZ Banku pod względem sumy bilansowej (404 mld euro) zajmuje piąte miejsce na liście największych instytucji kredytowych w Niemczech. Jej aktywa są o około 50 proc. wyższe niż całego polskiego systemu bankowego.

PUZZLE W GRUPIE BPS

Zgromadzenie Prezesów Grupy BPS podczas obrad w Hotelu Ossa Congress & Spa w Rawie Mazowieckiej powołało Radę Zrzeszenia IV kadencji (2011-2014). Członków poprzedniej – Bank BPS uhonorował diamentowymi odznakami „Zasłużony dla Bankowości Spółdzielczej”, przewodniczącego rady – Edwarda Biernackiego, prezesa MBS w Wieliczce, przyznaną po raz pierwszy, prawdziwą szablą – na wzór tradycji szlacheckich! W głosowaniu grupowym funkcję przewodniczącego rady zrzeszenia ponownie powierzono E. Biernackiemu.

Bank BPS przygotował dla uczestników ZP atrakcyjny konkurs – układankę puzzli! Łamigłówka wywołała wiele pozytywnych emocji, a wspaniałe nagrody – 11 samochodów marki Opel Astra w najlepszym wariancie wyposażenia COSMO rozjechały się do banków spółdzielczych po całej Polsce!

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: