Monitor spółdzielczy: czerwiec 2011

NBS 2011/06

PODATEK BANKOWY: KOSZTOWNA OSTROŻNOŚĆ Resort finansów sposobi się do uruchomienia podatku bankowego, z którego zamierza zbierać 500-700 mln zł netto rocznie. Według przygotowanego projektu ustawy, banki będą dwa razy w roku odprowadzać na rachunek Funduszu Stabilizacyjnego przy BFG tzw. opłatę ostrożnościową, od której zostanie naliczona opłata - w odmienny jednak sposób dla różnych sektorów, w tym BS-ów i SKOK-ów. Punktem wyjścia jest wielkość pasywów, od nich byłaby odejmowana kwota funduszy podstawowych oraz suma środków gwarantowanych.

MAZOWSZE DO POZNANIA

Komisja Nadzoru Finansowego zezwoliła na połączenie GBW S.A. i MR Banku S.A. poprzez przeniesienie majątku banku mazowieckiego w zamian za akcje banku poznańskiego. Nowa instytucja o nazwie SGB Bank będzie posiadała fundusze własne powyżej 500 mln zł. Najlepsze życzenia od NBS!

USTAWA DO POPRAWKI

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Na spotkaniu przedstawicieli banków spółdzielczych z kierownictwem UKNF omawiano możliwe kierunki zmian modelu sektora. Przedmiotem dyskusji była m.in. propozycja zmian w obowiązującej już 10 lat ustawie o funkcjonowaniu banków spółdzielczych. Z inicjatywy KZBS powstanie grupa ekspercka, która opracuje i przedstawi ustawodawcy własne propozycje legislacyjne mogące stanowić konsensus dla całego ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: