Monitor spółdzielczy – kwiecień 2009

NBS 2009/04

Fot. ArchMen/stock.adobe.com

Kredyty z poślizgiemMinisterstwo rolnictwa ocenia, że w 2009 r. wolumen preferencyjnych kredytów inwestycyjnych wyniesie ok. 2,3 mld zł, natomiast wartość kredytów klęskowych przekroczy 1 mld zł. Minister MRiRW - Marek Sawicki, odnosząc się do opinii jakoby banki domagały się większych zabezpieczeń od rolników ubiegających się o kredyt na zakup ziemi, stwierdził, że sektor rolniczy powinien zostać objęty gwarancjami i zabezpieczeniami przewidzianymi w rządowym pakiecie antykryzysowym. Resort rolnictwa proponuje, aby podmioty z sektora rolnego mogły w trudnej sytuacji finansowej uzyskać zawieszenie na dwa lata spłaty kredytów. - Uzgodnienia i negocjacje z bankami nie są dla nas łatwe, ponieważ banki ciągle płaczą, iż obsługa kredytów preferencyjnych jest dla nich nierentowna. Z naszych obliczeń wynika, że nie jest to aż tak zły interes. - powiedział minister.

Na konferencji po rozmowach z przedstawicielami KZBS i ZBP minister M. Sawicki był bardziej wyrozumiały. Poinformował o rozporządzeniu Rady Ministrów, w którym podwyższono oprocentowanie płacone bankom do 1,5 proc. stopy redyskontowej weksli w odniesieniu do kredytów udzielonych do dnia 30 kwietnia 2007 r. Od 26 lutego br. obowiązuje minimalna wysokości oprocentowania płaconego przez kredytobiorcę 2 proc. (obniżona z 3,5 proc.). Nie zmienił się dopuszczalny poziom dopłat Agencji, który w zależności od linii kredytowej może wynosić nie więcej niż ½ lub ¾ całkowitego oprocentowania kredytu. ARiMR przyznała bankom na I kwartał br. limity na poziomie 1,5 mld zł, co równoważy wolumen kredytów inwestycyjnych do kwoty 973 mln zł oraz klę...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: