Monitor społdzielczy: lipiec 2009

NBS 2009/09

Fuzje na horyzoncie Stanisław Kluza, przewodniczący KNF zarekomendował bankom zatrzymanie zysku i niewypłacanie dywidendy za 2009 r. Przewodniczący zachęca do "refleksji nad polityką dywidendową, by banki posiadały odpowiednie zasoby do wejścia w kolejną fazę cyklu koniunkturalnego". Pozwoli im to bezpiecznie rozwijać się i uczestniczyć w rynku przejęć. Wynik netto sektora bankowego po dwóch kwartałach 2009 r. spadł w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. o 50 proc., do 4,33 mld zł. Współczynnik wypłacalności wynosi 12,5 proc., podczas gdy pod koniec I kwartału br. był na poziomie 11,2 proc. Zdaniem KNF w kolejnych dwóch latach może dojść do przejęć i konsolidacji, które będą miały wpływ na kształt krajowego sektora bankowego.

MR BANK odbudowuje kapitał

„Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła Program Postępowania Naprawczego MR Banku S.A. oraz wyraziła zgodę na zaliczenie do funduszy uzupełniających instrumentów kapitałowych w kwocie 32,2 mln zł. Tym samym odbudowana została pozycja kapitałowa, poprzez podwyższenie funduszy własnych do poziomu ponad 116 mln zł” – głosi komunikat Mazowieckiego Banku Regionalnego S.A. Poinformowano w nim, że sukcesem zakończyła się emisja akcji serii G, skierowana do dotychczasowych akcjonariuszy banku. Decyzja o emisji została podjęta na czerwcowym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MR Banku i dotyczyła walorów o wartości od 7 do 15 mln zł. Z uwagi na duże zainteresowanie nastąpiła ok. 50-procentowa redukcja zapisów. Oznacza to, że żaden z dotychczasowych akcjonariuszy po zarejestrowaniu emisji nie przekroczy poziomu kilku procent akcjonariatu. Emisja akcji zwiększy ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: