Monitor spółdzielczy: lipiec- sierpień 2009

NBS 2009/07-08

ZAPALA SIĘ CZERWONE SWIATŁO W najnowszej edycji "Raportu o stabilności systemu fnansowe-go - czerwiec 2009 r." eksperci NBP ostrzegają, że w I kwartale br. około 14 proc. aktywów sektora bankowego przynosiło ich właś­cicielom stratę. Walka o depozy­ty i wyższa premia za ryzyko na rynku międzybankowym podraża krańcowy koszt pozyskania fnan-sowania, przez co spada różnica między efektywnym oprocento­waniem kredytów i depozytów. Banki próbują rekompensować oczekiwany spadek wyników f-nansowych przez podnoszenie prowizji i opłat związanych m.in. z prowadzeniem rachunków klientów.

Do 7,3 proc. wzrósł udział zagrożo­nych kredytów konsumpcyjnych (10,4 mld zł). Największy niepokój ekspertów NBP dotyczy kredytów w karcie i ratalnych. W większości przypadków procedury ich udzie­lania są uproszczone, a wymaga­nia banków odnośnie do zdolności kredytowej – małe. Poza kredytami samochodowymi, kredyty consu-mer fnance są stosunkowo słabo zabezpieczone. Stąd pogorszenie ich jakości spowoduje koniecz­ność tworzenia wysokich odpi­sów w relacji do wartości zadłu­żenia. Według symulacji opartych o dane z kwietnia br. dalsze po­gorszenie jakości 5 proc. tych kre­dytów sprawi, że banki o udziale w aktywach sektora na poziomie 30 proc. zanotują spadek współ­czynnika wypłacalności do 8 proc. lub poniżej.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: