Monitor spółdzielczy: marzec 2011

NBS 2011/03

ZYSKI I... ODPISY W 2010 r. banki wypracowały 11,67 mld zł zysku netto (o 40,9 proc. więcej niż w 2009 r.) i 14,48 mld zł brutto (wzrost o 42,4 proc.) - wynika z nieaudytowanych danych Komisji Nadzoru Finansowego. Zysk z odsetek wzrósł o 16,9 proc., z prowizji o 10,2 proc., a z działalności operacyjnej o 43,0 proc. Fundusze własne podstawowe wyniosły 100 545,9 mln zł wobec 86 381,9 mln zł rok wcześniej. Aktywa banków wzrosły do 1 164 134,1 mln zł w porównaniu z 1 057 375,5 mln zł rok wcześniej.

Nadzór ustalił, że odpisy z tytułu kredytów konsumpcyjnych były nieznacznie niższe niż w 2009 r. i są główną przyczyną pogorszenia wyników w relacji do osiągniętych w latach 2007-2008). W kilkunastu bankach o agresywnych strategiach consumer finance doszło do silnego pogorszenia rentowności lub wystąpienia znaczących strat. Wolumen kredytów straconych wzrósł o 34,4 proc. do 23,2 mld zł, natomiast bez rozpoznanej utraty wartości zmniejszył się o 3,5 proc. do 110,9 mld zł.

SPÓŁDZIELCY W NBP

O osiągnięciach i strategii zrzeszeń mówiono na konferencji KZBS pod honorowym patronatem prof. Marka Belki, prezesa NBP. W spotkaniu uczestniczyli prezesi banków, członkowie zarządów NBP i KNF, eksperci z instytucji ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: