Monitor spółdzielczy: październik 2010

NBS 2010/10

KREDYT Z DOTACJĄ Zrzeszenia Banku BPS, GBW i MR Banku uruchomiły rolnicze kredyty inwestycyjne z częściową spłatą kapitału przez ARiMR (symbol CSK). Żadna z dostępnych dotychczas dla rolników i przedsiębiorców 13 linii kredytowych nie pozwalała agencji na udzielenie takiej pomocy (poza częściową spłatą oprocentowania).

GWARANCJA 100 TYS. EURO!

Podniesienie z 50 do 100 tys. euro minimalnej wysokości gwarancji dla bankowych depozytów przewiduje projekt nowelizacji ustawy o BFG. Warunkiem wypłaty środków będzie decyzja KNF o zawieszeniu działalności, ustanowieniu zarządu komisarycznego i skierowaniu wniosku do sądu o ogłoszenie upadłości banku. Pieniądze powinny zostać wypłacone w ciągu 20 dni od decyzji KNF. Procedura wypłaty środków powinna trwać nie dłużej niż 3 miesiące od chwili, kiedy depozyt nie jest dostępny (np. z powodu upadłości banku). Termin ten może zostać przedłużony maksymalnie do 9 miesięcy.

W projekcie dyrektywy Komisja Europejska proponuje, poza utrzymaniem poziomu 100 tys. euro, objęcie gwarancjami depozytów przedsiębiorstw i skró...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: