Monitor spółdzielczy: styczeń 2012

NBS 2012/01

OSZCZĘDZAMY NA POTĘGĘ? Polskie firmy jeszcze nigdy w historii nie miały tyle na kontach. Według danych NBP na koniec października było to 183 mld zł. Obrosły w gotówkę, bo nie inwestowały. Tylko w grudniu ub.r. przybyło 13,5 mld zł na rachunkach przedsiębiorstw i 9 mld zł lokat gospodarstw domowych.

OSZCZĘDZAMY NA POTĘGĘ? Polskie firmy jeszcze nigdy w historii nie miały tyle na kontach. Według danych NBP na koniec października było to 183 mld zł. Obrosły w gotówkę, bo nie inwestowały. Tylko w grudniu ub.r. przybyło 13,5 mld zł na rachunkach przedsiębiorstw i 9 mld zł lokat gospodarstw domowych.

NADZÓR NIE OD PARADY

UKNF przedstawił statystyczne podsumowanie swoich dokonań w 2011 r. Oprócz decyzji personalnych, w sektorze BS-ów działania nadzoru dotyczyły: 127 decyzji w sprawie zmian w statutach, 3 decyzji o połączeniu banków, 54 zaleceń poinspekcyjnych, 4 kwartalnych analiz (CAEL) wszystkich BS-ów, 236 wystąpień nadzorczych do zrzeszeń, 142 pism z analizą BION, 185 opinii o klasyfikacji ekspozycji kredytowych do poszczególnych grup ryzyka, 111 zaleceń, w tym dotyczących outsourcingu, programów naprawczych, 35 wystąpień nadzorczych do banków zrzeszających (BION, wyjaśnienia lub wskazówki nadzorcze przeznaczone dla uczestników zrzeszenia, mające charakter interwencyjny).

PIENIĄDZ DROŻEJE

Z obliczeń Open Finance wynika, że średnia cena kredytów gotówkowych jest niemal identyczna jak przed rokiem. Stały klient banku, pożyczając 5 tys. zł na rok, poniesie całkowity koszt wynoszący 559 zł, czyli tyle samo co rok wcześniej. Z kolei klient zewnętrzny wyda na taką pożyczkę 611 zł, czyli o 1,1 proc. mniej niż przed rokiem. Od stycznia w ING BSK marże dla kredytów mieszkaniowych wzrosły o 0,15 pkt. proc. Bank zmienił też stawkę ubezpieczenia pomostowego.

Podwyżka oprocentowania na czas do wpisu banku do hipoteki wyniesie 1,2 pkt. proc. zamiast 0,75 pkt. proc. Podwyższono również koszt aneksu do umowy (do 200 zł). Jeszcze dalej poszedł Raiffeisen, w którym marże mają być wyższe o ponad 1 pkt. proc. W przypadku kredytów złotowych podwyżka wynosi 1,05 pkt. proc.

KNF OSTRZEGA PRZED „BELKĄ”

Banki finansujące swoją działalność z tzw. lokat antypodatkowych, szczególnie te, w których obserwuje się znacząca koncentrację tego typu lokat w źródłach finansowania, narażone są na gwałtowny odpływ środków oraz/lub gwałtowny wzrost kosztów finansowania spowodowany wejściem w życie proponowanych zmian w Ordynacji podatkowej – ostrzegł przewodniczący KNF Andrzej Jakubiak w piśmie do prezesów banków. Wskazał, że wynikające z tego ryzyko płynności oraz ryzyko wyniku finansowego (biznesowe) powinno być przedmiotem szczególnego zainteresowania i analiz ze strony władz banków. Oferowanie przez banki tzw. lokat antypodatkowych wskazuje na nieprawidłowości w zarządzaniu ryzykiem braku zgodności – zwraca uwagę przewodniczący KNF. Może to skutkować zastosowaniem wobec banków sankcji nadzorczych przewidzianych w prawie.

Według danych UKNF po 8 miesiącach ub.r. lokaty antypodatkowe stanowiły około 20 proc. depozytów gospodarstw domowych w bankach posiadających tego typu produkt, a łączna wartość zgromadzonych na nich środków wynosiła ponad 70 mld zł.Rząd chce przyjąć w I kw. br. projekt ustawy o tzw. opłacie ostrożnościowej.

DANINA BANKÓW

Danina ma obowiązywać od 2013 r. i będzie wnoszona dwa razy w roku na fundusz stabilizacyjny BFG przez podmioty objęte obowiązkowym systemem gwarantowania depozytów (banki krajowe, niektóre oddziały banków zagranicznych). Docelowo ma to być kwota 700 mln zł rocznie, wysokość stawki opłaty określałaby Rada BFG.

JEDNA AGENCJA PŁATNICZA

Resort rolnictwa zamierza połączyć Agencję Rynku Rolnego z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, by od nowej perspektywy finansowej UE w 2014 r. działała na wsi jedna agencja płatnicza. Resort przygotowuje również założenia regulacji dotyczących podatku dochodowego w rolnictwie. ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: