Monitor spółdzielczy: Szczęśliwego nowego zrzeszenia

NBS 2009/12

SPÓŁDZIELCY U "GENERAŁA" Urząd KNF zaprosił do siebie członków rad nadzorczych i rad zrzeszeń banków zrzeszających. Mówiono m.in. o sytuacji ekonomicznej sektora banków spółdzielczych, zmianach w regulacjach, działalności kontrolnej i licencyjnej.

Z wydanego komunikatu wynika, że analiza wyników finansowych sektora BS-ów wskazuje na konieczność racjonalizacji kosztów, a potencjał zrzeszeń nie jest wykorzystywany efektywnie. Aktywa na 1 pracownika są w bankach komercyjnych pond 3,5-krotnie większe, gdyby w BS-ach doszło do poprawy wskaźników C/I, ich wynik finansowy brutto za I półrocze br. byłby wyższy o 60 proc.

UKNF zauważył ponadto szybszy przyrost kredytów dla sektora niefinansowego niż depozytów; spadek przeciętnego oprocentowania należności przy wzroście oprocentowania depozytów oraz zmniejszenie oprocentowania kredytów preferencyjnych wskutek spadku stopy redyskonta weksli. Dynamika kosztów odsetkowych przewyższa dynamikę przychodów odsetkowych, a depozyty przyrastają wolniej niż w bankach komercyjnych. Z kolei dynamika kosztów operacyjnych jest wyższa niż dynamika wyniku działalności bankowej.

Nadzó...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: