Monitor spółdzielczy – wrzesień 2010

NBS 2010/09

Fot. ArchMen/stock.adobe.com

NADCHODZI BAZYLEA III: Komitet Bazylejski złagodził propozycje dotyczące reformy wymogów kapitałowych stawianych bankom. Zrezygnowano z postulatu, aby do kapitału podstawowego nie mogły zaliczać mniejszościowych udziałów w innych instytucjach. Komitet postanowił, że normy maksymalnej dźwigni finansowej zaczną obowiązywać dopiero w 2018 r. Wartość aktywów (całkowita, a nie ważona ryzykiem) nie będzie mogła przekraczać 33-krotności ich kapitału podstawowego. Nie podjęto decyzji w kwestii minimalnego stosunku kapitału podstawowego do aktywów ważonych ryzykiem (obecnie 4 proc.), jednak eksperci oceniają, że banki nie unikną wyższych wymogów kapitałowych oraz norm płynności.

MŁODYM BYĆ I… WIĘCEJ NIC?

ARiMR powiększyła do 200 mln euro pulę środków na ułatwianie startu młodym rolnikom. Dzięki temu 75-tys. premię dostanie ponad 10 tys. producentów rolnych (dwukrotnie więcej niż pierwotnie przewidywano). W jesiennym naborze wniosków do rozdzielenia jest ponad 387 mln złotych. Premię dostaną młode osoby, właściciele gospodarstw o areale nie mniejszym niż średnia krajowa, tj. 10,15 ha.

DOŻYNEK NIE BĘDZIE…

Nie będzie dożynkowego wieńca we wsi Stary Górnik w podwrocławskiej gminie Oława – doniosła TVP. Ani tam, ani w żadnej wsi na terenie polderu zalewowego Lipki rolnicy nie zebrali plonów. Do tej pory na wiele pól nadal nie mogą wjechać cią...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: