Monitor spółdzielczy – wrzesień 2012

NBS 2012/09

Fot. ArchMen/stock.adobe.com

PRZEDSIĘBIORCZY DUSIGROSZE PKPP Lewiatan: Przedsiębiorstwa sięgają po pieniądze zgromadzone na lokatach w banku. Od końca 2011 r. ich depozyty skurczyły się o 22 mld zł. Natomiast prawie w ogóle nie korzystają z kredytów.

GRUNT TO KREDYT

W połowie lipca minister rolnictwa zwiększył limit dopłat ARiMR do kredytów inwestycyjnych do 1,470 mld zł, co umożliwi osiągnięcie pułapu akcji kredytowej na poziomie 3 mld zł. Prowizja przygotowawcza na rzecz banku ma wynosić 1 proc., a nie jak dotąd do 2 proc. Ograniczono kwotę jednostkowego kredytu na zakup użytków rolnych do 1,5 mln zł (dotychczas 4 mln zł), do 80 proc. nakładów na jedno gospodarstwo rolne lub do 90 proc. nakładów na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rodzinnego. Natomiast wskaźnik oprocentowania kredytów zostanie obniżony z 1,6 do 1,5 stopy redyskontowej weksli. Kredytobiorca będzie płacił odsetki w wysokości 0,4 oprocentowania należnego bankowi, nie mniej niż 3 proc. w stosunku rocznym, pozostałą część pokryje ARiMR. Ubezpieczony rolnik biorący kredyt na wznowienie produkcji i odtworzenie środków trwałych zapł...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: