Monitor spółdzielczy – czerwiec 2015

NBS 2015/06

PKO BANK POLSKI... SPÓŁDZIELCZY PKO BP w przetargu ogłoszonym przez KNF otrzymał zgodę na przejęcie Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Wesoła w Mysłowicach. Kasa działała od 1993 r. poprzez sieć 70 oddziałów w 12 województwach. Z danych KNF wynika, że w 2014 r. kasy odnotowały stratę 126 mln zł, niedobór ich funduszy własnych to 300 mln zł, a obecnie 41 kas jest objętych postępowaniem naprawczym.

NBP: POWRÓT DO INFLACJI

Bank Centralny ocenia, że pod koniec 2015 r. gospodarka ponownie wejdzie w trend inflacyjny. Z danych GUS wynika, że deflacja konsumencka w kwietniu br. zmalała do 1,1 proc. w ujęciu rocznym wobec 1,5 proc. r./.r w poprzednim miesiącu. NBP prognozuje, że wskaźnik deflacji wyniesie w tym roku 0,5 proc. r./r., natomiast w 2016 r. inflacja wzrośnie do poziomu 0,9 proc. r./r. i pozostanie poniżej tzw. celu inflacyjnego wynoszącego 2,5 proc. r./r. do końca 2017 r. Co równie ciekawe, nawet w deflacji pieniądz w Polsce jest jednym z najdroższych w Europie. W strefie euro stopa procentowa kredytu refinansowego w Europejskim Banku Centralnym wynosi 0,05 proc., a w niektórych krajach, np. w Szwecji i Danii – stopy są ujemne

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: