Monitor spółdzielczy: grudzień 2014

NBS 2014/12

DYWIDENDA POD NADZOREM Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła stanowisko, w którym zaleca bankom ostrożną politykę dywidendą, utrzymanie silnej bazy kapitałowej, a w niektórych przypadkach jej dalsze wzmocnienie. Banki ze znaczącym udziałem w rynku depozytów sektora niefinansowego (powyżej 5 proc. w sektorze) mogą wypłacić dywidendę za w 2014 r. w wysokości do 100 proc. zysku przy spełnieniu wymogów dodatkowych, m.in. posiadania Tier 1 (CET1) powyżej 12 proc. (9 proc. + 3 proc. bufor ryzyka systemowego) i dobrej oceny BION. W komunikacie KNF podano, że banki spółdzielcze winny uwzględnić m.in. adekwatność kapitałową banków zrzeszających oraz poziom zaangażowanych w nich funduszy własnych. Do banków niespełniających wymogów zostaną przesłane indywidualne zalecenia niewypłacania dywidendy

DYWIDENDA POD NADZOREM Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła stanowisko, w którym zaleca bankom ostrożną politykę dywidendą, utrzymanie silnej bazy kapitałowej, a w niektórych przypadkach jej dalsze wzmocnienie. Banki ze znaczącym udziałem w rynku depozytów sektora niefinansowego (powyżej 5 proc. w sektorze) mogą wypłacić dywidendę za w 2014 r. w wysokości do 100 proc. zysku przy spełnieniu wymogów dodatkowych, m.in. posiadania Tier 1 (CET1) powyżej 12 proc. (9 proc. + 3 proc. bufor ryzyka systemowego) i dobrej oceny BION. W komunikacie KNF podano, że banki spółdzielcze winny uwzględnić m.in. adekwatność kapitałową banków zrzeszających oraz poziom zaangażowanych w nich funduszy własnych. Do banków niespełniających wymogów zostaną przesłane indywidualne zalecenia niewypłacania dywidendy

nbs.2014.12.foto.005.b.400x

KOPERNIK W... PEKAO S.A.

KNF podjęła decyzję o przejęciu SKOK Kopernik w Ornontowicach przez Bank Pekao, aby - jak podano w komunikacie - zapewnić bezpieczeństwo zgromadzonych depozytów członkowskich. Zainteresowanym restrukturyzacją kasy spółdzielczej był też PKO Bank Polski, jednak tylko Bank Pekao porozumiał się z BFG co do warunków wsparcia finansowego. Wartość kasy Kopernika stanowi 0,2 proc. aktywów Pekao.

nbs.2014.12.foto.003.c.250xPOPRAWKI DO... PREFERENCJI

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapowiedziało zmiany w udzielaniu kredytów preferencyjnych dla rolników. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów przewiduje, że wysokość oprocentowania dla banków będzie określana według stawki 3-miesiące WIBOR plus 2,5 pkt. proc. W cenie kredytu inwestycyjnego 75 proc. płaciłby kredytobiorca, nie mniej niż 3 proc. w skali roku, zaś 25 proc. - budżet państwa (ARiMR). Powodem korekty jest spadająca opłacalność tych kredytów dla banków w środowisku niskich stóp procentowych. MRiRW zmieni też zasady dopłat do tzw. kredytów klęskowych, rolnik, posiadając polisę ubezpieczenia upraw lub hodowli, zapłaci połowę oprocentowania (nie mniej niż 1,5 proc.), zaś pozostałe 50 proc. - budżet państwa (ARiMR). Obecnie oprocentowanie dla kredytobiorcy wynosi 3 proc. w skali roku - pozostałą część odsetek dopłaca ARiMR, chociaż de facto jest ono nieco wyższe - na poziomie od 3,6 do 4 proc., ponieważ banki pobierają stałą miesięczną opłatę za obsługę kredytu.

ARiMR na internetowej platformie aplikacyjnej udostępniła współpracującym bankom dodatkowe środki w kwocie 15 mln zł z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytów linii CSK. w 2014 r. rząd przekazał na dopłaty CSK łącznie 55 mln zł. Na kredyt z tej linii rolnicy mogą uzyskać dofinansowanie w zrzeszeniach Banku BPS i SGB-Banku.

nbs.2014.12.foto.003.b.250xINTERCHANGE NA POLU BITWY

W noweli ustawy o usługach płatniczych Parlament obniżył stawki interchange, opłat pobieranych przez banki od transakcji kartami. Maksymalny poziom interchange, wyniesie 0,3 proc. dla karty kredytowej i 0,2 proc. dla karty debetowej. Stawka 0,3 proc. ma również obowiązywać w odniesieniu do kart obciążeniowych. To już druga, po lipcowej obniżka tej prowizji. Z informacji prezentowanej w Senacie wynika, że już wówczas spadek interchange do 0,5 proc. wygenerował 30-proc. wzrost transakcji bezgotówkowych. W myśl nowej regulacji agent rozliczeniowy musi poinformować akceptanta o opłatach przed zawarciem umowy, a następnie sygnalizować wszelkie zmiany w ich wysokości. Nowela wydłuża z 3 do 5 lat okres preferencji w zakresie wysokości stawki opłaty interchange dla nowo tworzonych organizacji kartowych. Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, ale przewiduje 3-miesięczny okres na dostosowanie umów do nowych przepisów.

SZALEŃSTWO REGULACJI

W Europie Środkowo-Wschodniej w ciągu 12 miesięcy przyjęto 891 aktów prawnych, z czego 386 miało bezpośredni wpływ na biznes - podaje "Puls Biznesu", powołując się na raport Grayling AcTrend. Polska zajmuje drugą pozycję pod względem ilości wydanych aktów prawnych - z wynikiem 178, wyprzedziła nas tylko Rumunia (257), a tuż za nami są Węgry (153). Co czwarty akt prawny dotyczył sektora finansowego; 43 proc. regulacji miało bezpośredni wpływ na biznes, a jedna trzecia była skierowana do sektora przedsiębiorstw.

nbs.2014.12.foto.005.c.250xSKOK BEZ SPADOCHRONU

Z informacji pokontrolnej, którą przedstawił w Senacie szef KNF Andrzej Jakubiak wynika, że głównym powodem złej sytuacji finansowej niektórych kas spółdzielczych jest niska jakość zarządzania. Wykryte błędy to m.in. zaniżanie kosztów utrzymania kredytobiorców, brak oceny ich wiarygodności m.in. przy udzielaniu tzw. chwilówek. Kontrole wykazały, że sześć kas zlecało ocenę ryzyka kredytowego firmom zewnętrznym. W SKOK Wołomin nadzór wprowadził zarządcę komisarycznego z uwagi na skalę naruszeń prawa. W części kas wzorowano się na praktykach bankowych, niestety tylko w sposobie wynagradzania władz i zawierania kontraktów menedżerskich. Średnie wynagrodzenie niektórych członków zarządów SKOK-ów wynosiło 69,5 tys. miesięcznie, podczas gdy w dobrze zarządzanych małych kasach prezesi sprawowali swoją funkcję społecznie. KNF stwierdziła, że więź między spółdzielcami, mająca być gwarantem stabilności kas, była iluzoryczna, a współudziałowcy kas nie identyfikowali się ze swoimi spółdzielniami. Przykładem może być SKOK, w którym jeden przedstawiciel reprezentował 37,5 tys. członków.

nbs.2014.12.foto.005.a.500xWIGILIA BANKÓW. Świąteczno-noworoczne życzenia składaliśmy sobie na spotkaniach wigilijnych w Związku Banków Polskich i Krajowym Związku Banków Spółdzielczych. Do warszawskiego Klubu Bankowca przybyli bankowcy, przedstawiciele parlamentu, rządu i NBP. Rolę gospodarzy pełnili Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes ZBP oraz Kazimierz Małecki, prezes Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A.

DELOITTE DORADZI...

Firma doradcza Deloitte powołała zespół ekspertów ds. unii bankowej we Frankfurcie, gdzie ma swoją siedzibę Europejski Bank Centralny. Zakres oferowanych usług obejmie m.in. identyfikację wyzwań w związku z Jednolitym mechanizmem nadzorczym, tzw. Single Supervisory Mechanism (SSM), oraz udzielanie bezpośredniego wsparcia zarządom banków. Firma Deloitte zorganizowała stałą placówkę we Frankfurcie, tworząc tam zespół doświadczonych specjalistów z całej Europy - podano w komunikacie.

nbs.2014.12.foto.006.b.250xLISTY ZASTAWNE

W 2015 r. na polskim rynku może być 6 banków hipotecznych, do działających już obecnie mBanku Hipotecznego i Pekao Banku Hipotecznego dołączą podobne instytucje PKO BP, BZ WBK, Raiffeisen BP i Getin Noble Banku - dowiedział się portal Obserwator finansowy.pl. To oznaczałoby, że grupy te odpowiadałyby za 60-70 proc. kredytów mieszkaniowych. Przygotowywane są nowe regulacje do refinansowania kredytów poprzez emisję listów zastawnych, tj. obligacji zabezpieczonych na hipotekach. Zmiana prawa ma umożliwić bankom dostęp do długoterminowych, stabilnych źródeł finansowania kredytów hipotecznych.

Na koniec III kw. 2014 r. banki miały w portfelach niemal 350 mld zł kredytów mieszkaniowych, tj. ok. 40 proc. wartości wszystkich dla sektora niefinansowego. Zdaniem ekspertów, gdyby zmiany nie zostały wprowadzone, od 2018 r., kiedy zacznie obowiązywać unijna norma płynności długoterminowej, kredyty mieszkaniowe mogłyby się stać niemal zupełnie niedostępne, a tym samym niewyobrażalnie drogie. Obecnie w strukturze bilansów banków aktywa o terminie zapadalności powyżej roku mają wartość 1,1 bln zł, a pasywa zaledwie 400 mld zł.

E-ZAKUPY Z ODCISKIEM PALCA

Do końca stycznia 2015 r. banki winny wdrożyć rekomendację KNF w sprawie transakcji internetowych, która wymaga dwukana łowego sposobu autoryzacji przy e-płatnościach. Tymczasem banki nie są do tego przygotowane. Jak informuje "Dziennik Gazeta Prawna", procedura może uwzględniać hasło statyczne, hasło jednorazowe otrzymywane np. SMS-em oraz biometrię, czyli np. odcisk palca. Jeżeli bank nie wdroży wytycznych, musi zablokować płatności internetowe kartą albo pokryć wszelkie koszty związane z transakcjami nieautoryzowanymi.

nbs.2014.12.foto.007.a.300xPIENIĄDZ GENERATOR

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE przy ZBP poinformował o uruchomieniu konkursu dla funduszy venture capital, które pozyskane środki zainwestują w mikro-, małe i średnie firmy. W całej Europie do dyspozycji funduszy postawiono 1,1 mld euro. Kolejny nabór ofert będzie adresowany do pośredników wspierających inwestycje mające charakter innowacyjny. Zarządzający venture capital już teraz poprzez Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) mogą aplikować o 700 mln euro na inwestycje kapitałowe. Ponad 1,5 mld zł na wsparcie inwestycji funduszy seed capital, funduszy VC i start-up’ów zaoferuje również Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. UE przeznaczyła 80 mld euro na program Horyzont 2020 dla badań i innowacji.


nbs.2014.12.foto.007.b.250xINTERNET LTE W KAŻDYM DOMU

Urząd Komunikacji Elektronicznej ogłosił aukcję na częstotliwości umożliwiające rozwój szybkiego internetu LTE. Do wylicytowania będzie pięć rezerwacji częstotliwości z pasma 800 MHz. Zwycięzcy aukcji będą mieli 24 miesiące na przeprowadzenie inwestycji w gminach, gdzie obecnie zasięg oferującej transmisję danych sieci wynosi poniżej 80 proc. Zgodnie z danymi UKE takich gmin jest w Polsce ponad 1200, a mieszka w nich 9 mln osób. Cyfrowy Polsat i operator telefonii komórkowej Plus wprowadziły już do oferty Power LTE - internet domowy w technologii radiowej bez limitów. Ocenia się, że dostęp do mobilnego internetu LTE bez ograniczeń może wywołać rewolucję cyfrową podobną do tej, jaką stanowiło przed laty wyparcie telefonii stacjonarnej przez komórki.

IT CRIME STORY

Funkcjonariusze CBA zatrzymali 14 osób - pracowników ZUS i firm informatycznych w związku ze śledztwem dotyczącym przetargów pod dyktando globalnych i rodzimych koncernów. Nie podano nazw dostawców sprzętu i usług. Agenci CBA zabezpieczyli dowody w kilku instytucjach i firmach IT. To dalszy ciąg wielkiej afery, której rzeczywista skala jest jeszcze trudna do oszacowania. Z zeznań urzędników przesłuchiwanych przez CBA wynika, że chodzi praktycznie o wszystkie instytucje publiczne przeprowadzające u siebie informatyzację.

Nadużycia w biznesie w Polsce są dość powszechne, o czym świadczą statystyki policji, która w 2013 r. ujawniła o 60 proc. więcej przestępstw korupcyjnych. Z innych badań wynika, że aż połowa przedsiębiorców jest skłonna postępować nieetycznie, by zdobyć kontrakt.

nbs.2014.12.foto.006.a.400xSAMORZĄD I FINANSE

W latach 2004-2013 dostaliśmy z Brukseli kopertę o wartości 325 mld zł, co stanowi jedną trzecią wydatków rozwojowych Polski. Dzięki tym pieniądzom zrealizowano 33 tys. projektów inwestycyjnych, najwięcej w samorządach, które dostały 34 proc. dofinansowania, nieco mniej w firmach (ok. 30 proc.). Znacząca część funduszy europejskich w latach 2014-2020 będzie do wzięcia na poziomie regionalnym, z 25 do 40 proc. wzrośnie odsetek środków w dyspozycji urzędów marszałkowskich - zapewnił wiceminister infrastruktury i rozwoju Paweł Orłowski podczas konferencji zorganizowanej przez Związek Banków Polskich nt. Nowoczesny Samorząd. Zarządzanie i Finanse. Relację z obrad przedstawimy w styczniowym wydaniu miesięcznika NBS, który sprawował na tym forum patronat medialny.

 

Udostępnij artykuł: