Monitor spółdzielczy: kwiecień 2014

NBS 2014/04

Fot. ArchMen/stock.adobe.com

OPŁATA Z OSTROŻNOŚCI Banki wpłaciły w marcu br. na konto Bankowego Funduszu Gwarancyjnego blisko 330 mln zł nowej opłaty ostrożnościowej. Rada BFG ustaliła stawkę opłaty za 2013 r. na 0,009 proc., a stawkę za 2014 r. na 0,037 proc., tj. poniżej maksimum określonego w ustawie. Ocenia się, że dodatkowa opłata obniży wyniki banków o 410 mln zł, tj. o 2,5 proc. w 2014 r. (80 mln zł to składka za rok 2013 r.). Jest to kwota znacząco niższa od pierwotnych oczekiwań na poziomie 0,9-1mld zł. Przekazane do BFG środki zasilą fundusz stabilizacyjny w sektorze bankowym.

DYWIDENDA JEST GRUBA

Bank Handlowy już po raz siódmy wypłaci swoim właścicielom dywidendę z 99,9 proc. zysku netto. Premia na akcję może wynieść nawet 7,15 zł, co będzie rekordowym wynikiem od dziesięciu lat. Bank Pekao zaproponował akcjonariuszom 9,96 zł na 1 akcję (wskaźnik wypłaty 93 proc.). KNF zgodziła się, by banki, które spełnią określone kryteria wypłaciły dywidendę z całego zysku (współczynnik wypłacalności powyżej 12 proc., Tier 1 powyżej 9 proc., ocena BION nie gorsza niż 2,5).

DOBRZE LICZYĆ… NA SIEBIE

Udziałowcy Banku Spółdzielczego w Limanowej przeznaczyli całą nadwyżkę finansową na fundusz ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: