Monitor spółdzielczy: lipiec-sierpień 2014

NBS 2014/07-08

REKORDOWE ODSETKI Od stycznia do maja 2014 r. banki zarobiły na czysto 6,98 mld zł, tj. o 1,3 proc. więcej niż rok wcześniej - podała KNF. Wartość kredytów ogółem wzrosła aż o 4,8 proc. do 865,26 mld zł, a kredytów dla gospodarstw domowych o 4,3 proc. do 567,49 mld zł. Wartość depozytów zwiększyła się w tym czasie o 6,2 proc. do 782,63 mld zł, w tym gospodarstw domowych o 6,7 proc. r./r. do 565,74 mld zł. Na koniec kwietnia współczynnik wypłacalności sektora wyniósł 15,29 proc., wskaźnik Tier 1 - 13,83 proc. Wynik na działalności bankowej - 24,02 mld zł, wzrósł o 3,6 proc. r./r., wynik odsetkowy wyniósł 15,56 mld zł i był aż o 14,6 proc. wyższy, a wynik z prowizji sięgnął 5,73 mld zł, spadając o 1,1 proc. Odpisy aktualizujące wartość aktywów finansowych w okresie styczeń-maj 2014 r. wyniosły 3,08 mld zł, rosnąc o 5,3 proc. w ujęciu rocznym.

REKORDOWE ODSETKI Od stycznia do maja 2014 r. banki zarobiły na czysto 6,98 mld zł, tj. o 1,3 proc. więcej niż rok wcześniej - podała KNF. Wartość kredytów ogółem wzrosła aż o 4,8 proc. do 865,26 mld zł, a kredytów dla gospodarstw domowych o 4,3 proc. do 567,49 mld zł. Wartość depozytów zwiększyła się w tym czasie o 6,2 proc. do 782,63 mld zł, w tym gospodarstw domowych o 6,7 proc. r./r. do 565,74 mld zł. Na koniec kwietnia współczynnik wypłacalności sektora wyniósł 15,29 proc., wskaźnik Tier 1 - 13,83 proc. Wynik na działalności bankowej - 24,02 mld zł, wzrósł o 3,6 proc. r./r., wynik odsetkowy wyniósł 15,56 mld zł i był aż o 14,6 proc. wyższy, a wynik z prowizji sięgnął 5,73 mld zł, spadając o 1,1 proc. Odpisy aktualizujące wartość aktywów finansowych w okresie styczeń-maj 2014 r. wyniosły 3,08 mld zł, rosnąc o 5,3 proc. w ujęciu rocznym.

MARŻE PNĄ SIĘ W GÓRĘ

Marże kredytowe wzrosły w ciągu 12 miesięcy o 0,29 pkt. proc., w czerwcu br. średnia marża wynosiła 1,79 proc., rok wcześniej 1,5 proc., a trzy lata temu 1,27 proc. – ustalił Lion’s House. W efekcie rosną możliwości pożyczkowe. Przeciętna 3-osobowa rodzina z dochodem 5 tys. zł netto może pożyczyć na mieszkanie 410,2 tys. zł.

 

 

INFLACJA CPI: MNIEJ NIŻ ZERO?

Już od roku stopy procentowe pozostają na najniższym poziomie w historii. Zgodnie z ostatnią projekcją Rady Polityki Pieniężnej dotyczącej inflacji CPI (ang. Consumer Price Index) i PKB, w średnim terminie ryzyko uporczywej defl acji (spadku cen dóbr i usług) jest niewielkie. Ministerstwo Gospodarki ocenia jednak, że w czerwcu br. ceny spadły o 0,2 proc., a więc inflacja zanikła. Indagowany w tej sprawie przez media prof. Marek Belka powiedział: – Możemy się spodziewać, że przez kilka miesięcy wskaźnik inflacji – liczony rok do roku – będzie poniżej zera. Analitycy Lion’s House oceniają, że stopy procentowe mogą jeszcze zostać obniżone, czego zwiastunem są notowania kontraktów terminowych (FRA). Za 6 miesięcy wyceniają one WIBOR 3M na 2,33 proc., podczas gdy obecnie jest on notowany na znacznie wyższym poziomie (2,68 proc.). Co więcej w dłuższym horyzoncie (21-miesięcznym) kontrakty na WIBOR 3M są także na poziomie niższym niż aktualnie (2,65 proc.). Jest to wyraźnie niższy wynik niż z notowań majowych (3,33 proc.), czy pod koniec lutego br. (prawie 4 proc.), sugeruje to coraz dłuższy okres umiarkowanej inflacji i niskich stóp procentowych.

DŁUŻNIK MA DRUGĄ SZANSĘ

Sejm znowelizował ustawę o tzw. upadłości konsumenckiej. Ustawa rezygnuje z przesłanki niewypłacalności dłużnika powstałej wskutek wyjątkowych i niezależnych od niego okoliczności na rzecz badania przez sąd, czy doprowadził on do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Sąd oceni indywidualny przypadek z uwzględnieniem zasad współżycia społecznego. Upadły ma prawo zachowania lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego za zgodą wierzycieli wyrażoną w drodze zawarcia układu. Możliwe będzie prowadzenie postępowania w sytuacji braku wystarczających środków na pokrycie jego kosztów.

DOBRO BRZMI CICHO

Uroczyste spotkanie w warszawskim Hotelu Gromada z udziałem przedstawicieli władz państwowych i samorządowych oraz partnerów biznesowych zainaugurowało obchody XVIII Święta Spółdzielczości Bankowej dorocznie organizowanego przez Krajowy Związek Banków Spółdzielczych. Gospodarzami wieczoru byli Krystyna Majerczyk Żabówka, prezes KZBS, i Jan Grzesiek, prezes Banku Spółdzielczego w Jarocinie. Obecny na ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: