Monitor spółdzielczy – lipiec – sierpień 2015

NBS 2015/07-08

GUS: REKORDOWE ZYSKI BANKÓW W I kwartale br. banki osiągnęły wynik netto 4,0 mld zł, tj. o 1,6 proc. wyższy r/r. Suma bilansowa wzrosła do 1 566,6 mld zł (o 8,5 proc. r/r), wartość kredytów dla sektora niefinansowego do 917,2 mld zł (o 7,8 proc. r/r), a depozytów do 855,9 mld zł (o 10,3 proc. r/r) - podał Główny Urząd Statystyczny. Wynik działalności bankowej zwiększył się o 2,5 proc. do 14,4 mld zł, natomiast wynik z tytułu odsetek obniżył się o 6,2 proc. do poziomu 8,7 mld zł. Na opłatach i prowizjach banki zarobiły 3,3 mld zł tj. o 3,6 proc. mniej r/r. Koszty działania sektora bankowego wzrosły do 7,1 mld zł (o 5,0 proc. r/r), zaś koszty ogólnego zarządu, głównie z powodu ponad dwukrotnie wyższych wpłat na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, zwiększyły się o 10,7 proc., do 3,4 mld zł.

GUS: REKORDOWE ZYSKI BANKÓW W I kwartale br. banki osiągnęły wynik netto 4,0 mld zł, tj. o 1,6 proc. wyższy r/r. Suma bilansowa wzrosła do 1 566,6 mld zł (o 8,5 proc. r/r), wartość kredytów dla sektora niefinansowego do 917,2 mld zł (o 7,8 proc. r/r), a depozytów do 855,9 mld zł (o 10,3 proc. r/r) - podał Główny Urząd Statystyczny. Wynik działalności bankowej zwiększył się o 2,5 proc. do 14,4 mld zł, natomiast wynik z tytułu odsetek obniżył się o 6,2 proc. do poziomu 8,7 mld zł. Na opłatach i prowizjach banki zarobiły 3,3 mld zł tj. o 3,6 proc. mniej r/r. Koszty działania sektora bankowego wzrosły do 7,1 mld zł (o 5,0 proc. r/r), zaś koszty ogólnego zarządu, głównie z powodu ponad dwukrotnie wyższych wpłat na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, zwiększyły się o 10,7 proc., do 3,4 mld zł.

BIK INDEKS: WYŻSZA SPRZEDAŻ

Banki i kasy spółdzielcze w kwietniu br. udzieliły 583,8 tys. kredytów konsumpcyjnych (spadek o 8,3 proc. r/r) na kwotę 6,8 mld zł (wzrost o 4,6 proc. r/r) – wynika z danych Biura Informacji Kredytowej. Od początku roku ( styczeń-kwiecień) udzielono 2,3 mln kredytów (o 2,7 proc. mniej r/r) na łączną kwotę 26,3 mld zł (o 7,1 proc. wyższą r/r). Potwierdza to większe zainteresowanie kredytami wysokokwotowymi. Średnia kwota udzielonego kredytu w kwietniu br. wyniosła 11 596 zł w porównaniu do 10 170 zł rok wcześniej (wzrost o 14 proc.).

 

RADA KONSULTACYJNA O USTAWIE

Sejm RP przyjął ustawę o bankach spółdzielczych, ich zrzeszaniu i bankach zrzeszających wraz z 35 poprawkami zgłoszonymi w Senacie. Rada Konsultacyjna Sektora BS na spotkaniu z udziałem przedstawiciela Ministerstwa Finansów opowiedziała się za likwidacją Funduszu Restrukturyzacji BS przy BFG oraz transferem środków do funduszy pomocowych IPS lub zrzeszenia zintegrowanego, a także określeniem odpowiedzialności uczestnika systemu ochrony za wspólne zobowiązania, a także zwolnieniem z podatku VAT czynności wewnątrz grupy. Rada wskazała na możliwości zwiększania funduszy własnych w bankach w oparciu o nową ustawę o obligacjach, która weszła w życie 1 lipca 2015 r. W opinii bankowców ponownego podjęcia rozmów z MRiRW wymaga niska opłacalność udzielania kredytów preferencyjnych.

POŻEGNANIE BTE. I CO DALEJ?

Ministerstwo Finansów poinformowało PAP, że wprowadzi obowiązek dla banków, aby przed wystąpieniem z żądaniem egzekucji – czy to sądowej, czy na podstawie tytułu egzekucyjnego w formie aktu notarialnego – musiały wykonać szereg czynności zmierzających do pozaegzekucyjnego zaspokojenia. Bank musiałby wystąpić do klienta z propozycją restrukturyzacji kredytu np. przez zawieszenie rat, wydłużenie okresu spłaty itp. Jeśli miałoby dojść do sprzedaży nieruchomości na rzecz egzekucji długu, to klient miałby prawo sprzedać ją sam, żeby uzyskać jak najlepszą cenę. Dopiero wtedy rozliczyłby się z bankiem. Trybunał Konstytucyjny zakwestionował formułę bankowych tytułów egzekucyjnych, uznając, że narusza ona konstytucyjną zasadę równości. Zgodnie z wyrokiem, przepisy dotyczące bte obowiązują do 1 sierpnia 2016 r. Związek Banków Polskich zapowiedział, że przygotuje i wdroży inny model zabezpieczenia wierzytelności korzystając m.in. z oświadczeń o poddaniu się egzekucji w drodze aktu notarialnego. Po wyroku TK prezes ZBP wystąpił do ministra sprawiedliwości z wnioskiem o ustalenie górnej granicy taksy za taki dokument.

ZAROBKI NIE Z TEJ ZIEMI

W 2014 r. mediana wynagrodzeń osób zarządzających bankami notowanymi na GPW wyniosła 1,75 mln zł – informuje portal Wynagrodzenia. pl (Sedlak & Sedlak). Mediana wynagrodzenia prezesa banku to 2,8 mln zł, wiceprezesi przeciętnie otrzymywali 1,64 mln zł, członkowie zarządu – 1,73 mln zł. Najhojniejszym był Bank Pekao, którego prezes, Luigi Lovaglio, zarobił 7,17 mln zł, drugie miejsce zajął Richard Gaskin (Bank BPH) z wynagrodzeniem 4,25 mln zł, a trzecie przypadło w udziale Małgorzacie Kołakowskiej, prezesowi ING BŚ (3,85 mln zł). Mediana menedżerów banków wyniosła 1 747 000 zł (wzrosła o 6 proc. r/r), zaś 67 z nich zainkasowało 1 mln zł i ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: