Monitor spółdzielczy: listopad 2013

NBS 2013/11

KNF: ZYSKI BLISKO REKORDU Komisja Nadzoru Finansowego ocenia, że zysk netto sektora bankowego może być zbliżony do rekordowego w 2012 r. Niewielkie pogorszenie wyników to efekt m.in. odpisów i nowych standardów księgowych w obszarze bancassurance. W ciągu 9 miesięcy br. banki zarobiły 11 805,3 mln zł, tj. o 1,9 proc. mniej niż rok wcześniej. Wynik z odsetek wyniósł 24,79 mld zł (spadł o 7,9 proc. w skali roku), wynik z prowizji - 10,60 mld zł (spadek o 1,5 proc.), a wynik z działalności bankowej - 41,39 mld zł (niższy o 6,9 proc.). Wartość odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek była na poziomie 5,43 mld zł, tj. o 13,6 proc. niższym. Współczynnik wypłacalności wyniósł 15,64 proc. wobec 14,04 proc. rok wcześniej, a współczynnik Core Tier I wzrósł do 14,17 proc. (12,66 proc.).

KNF: ZYSKI BLISKO REKORDU Komisja Nadzoru Finansowego ocenia, że zysk netto sektora bankowego może być zbliżony do rekordowego w 2012 r. Niewielkie pogorszenie wyników to efekt m.in. odpisów i nowych standardów księgowych w obszarze bancassurance. W ciągu 9 miesięcy br. banki zarobiły 11 805,3 mln zł, tj. o 1,9 proc. mniej niż rok wcześniej. Wynik z odsetek wyniósł 24,79 mld zł (spadł o 7,9 proc. w skali roku), wynik z prowizji - 10,60 mld zł (spadek o 1,5 proc.), a wynik z działalności bankowej - 41,39 mld zł (niższy o 6,9 proc.). Wartość odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek była na poziomie 5,43 mld zł, tj. o 13,6 proc. niższym. Współczynnik wypłacalności wyniósł 15,64 proc. wobec 14,04 proc. rok wcześniej, a współczynnik Core Tier I wzrósł do 14,17 proc. (12,66 proc.).

PŁATNOŚCI… PĘDZIKIEM

Szybkie przelewy międzybankowe są już wykorzystywane do opłacania rachunków w punktach sprzedaży. Uruchomiona przez firmę BluePay usługa pozwala zapłacić w ten sposób nie tylko za media, ale także raty kredytów, czesne i inne należności, umożliwiając zaksięgowanie dowolnej wpłaty na rachunku odbiorcy w ciągu kilku minut. Pieniądze mogą dotrzeć na konto nawet zanim klient opuści sklep. W ten sposób opłacimy typowe domowe rachunki za media, spłatę raty kredytu, a nawet mandat. Ekspresowe płatności rachunków są dostępne m.in. w sklepach, w których BluePay obsługuje terminale płatnicze, do końca 2013 r. zostaną uruchomione w ponad 3 tys. punktów sprzedaży.

UCIECZKA OD LOKAT

Od stycznia br. Polacy zgromadzili na rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych 25 mld zł. Powód: niskie stopy procentowe banku centralnego i transfer oszczędności z lokat, które stopniały o blisko 23 mld zł. Mimo to na koniec III kw. br. wartość depozytów ogółem w sektorze bankowym wzrosła o 7,4 proc. w skali roku do 747,52 mld zł. Depozyty firm urosły do 194,16 mld zł (o 8,1 proc. r./r.), zaś gospodarstw domowych o 7,3 proc. w skali roku do 535,15 mld zł.

Saldo kredytów zwiększyło się o 3,4 proc. r./r. do 840,97 mld zł, w tym dla przedsiębiorstw o 1,8 proc. do 281,26 mld zł i dla gospodarstw domowych o 4,1 proc. do 554,64 mld zł. Wartość kredytów mieszkaniowych gospodarstw domowych wzrosła o 5,1 proc., zaś kredytów konsumpcyjnych spadła o 0,3 proc. w skali roku do 125,21 mld zł. Portfel kredytów ze stwierdzoną utratą wartości ogółem zwiększył się o 0,7 proc. do 71,80 mld zł, ale dla gospodarstw domowych spadł o 1,6 proc. r./r. do 39,30 mld zł.

LISTY ZASTAWNE

Grupa BRE Banku wprowadziła nowy sposób finansowania kredytów hipotecznych dla klientów indywidualnych. Kredyty udzielane będą przez BRE Bank Hipoteczny, a środki na ten cel bank pozyska z emisji listów zastawnych. Wartość wprowadzonych przez bank papierów dłużnych, znajdujących się w obrocie, wynosi obecnie blisko 2,5 mld zł, co daje około 70 proc. udziału w rynku. Dotychczas BRE Bank Hipoteczny zajmował się finansowaniem nieruchomości komercyjnych.

Portal Money.pl przypomina, że listy zastawne są instrumentem finansowym cechującym się niskim – porównywalnym z obligacjami skarbowymi – ryzykiem inwestycyjnym, wynikającym z ustawowych wymogów wielostopniowego zabezpieczenia ich emisji oraz obrotu. Nabywcami listów są obecnie fundusze emerytalne, towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne i banki. BRE Bank nie wyklucza jednak, że w miarę rozwoju rynku i poziomu znajomości tych papierów, ich oferta może się poszerzyć i być adresowana do inwestorów indywidualnych.

SK BANK: NIE DREPTAĆ W MIEJSCU

Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie (SK bank) otworzył pięć nowych placówek na Śląsku i w Zagłębiu (Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu, ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: