Monitor spółdzielczy – listopad 2014

NBS 2014/11

REKORDY BANKÓW W okresie styczeń-wrzesień 2014 r. sektor bankowy zarobił na czysto 13 038 mln zł wobec 11 812 mln zł rok wcześniej, poinformował NBP. Wynik z działalności bankowej wzrósł o 6,5 proc. r./r. do 44 075 mln zł, a z działalności operacyjnej o 12,1 proc. r./r. do 16 257 mln zł. Dochody z odsetek w skali roku zwiększyły się o 13,9 proc. do 28 350 mln zł. Banki zgromadziły ogółem depozyty o wartości 878,58 mld zł (wzrost o 7,4 proc. r./r.), należności wyniosły 994,56 mld zł (wzrost o 6,2 proc. r./r.). Depozyty gospodarstw domowych były na poziomie 567,34 mld zł (+6,9 proc. r./r.), zaś przedsiębiorstw - 208,82 mld zł (10,6 proc. r./r.). Należności od gospodarstw domowych to 590,17 mld zł (+5,3 proc. r./r.), a firm - 301,40 mld zł (+9,1 proc. r./r.).

REKORDY BANKÓW W okresie styczeń-wrzesień 2014 r. sektor bankowy zarobił na czysto 13 038 mln zł wobec 11 812 mln zł rok wcześniej, poinformował NBP. Wynik z działalności bankowej wzrósł o 6,5 proc. r./r. do 44 075 mln zł, a z działalności operacyjnej o 12,1 proc. r./r. do 16 257 mln zł. Dochody z odsetek w skali roku zwiększyły się o 13,9 proc. do 28 350 mln zł. Banki zgromadziły ogółem depozyty o wartości 878,58 mld zł (wzrost o 7,4 proc. r./r.), należności wyniosły 994,56 mld zł (wzrost o 6,2 proc. r./r.). Depozyty gospodarstw domowych były na poziomie 567,34 mld zł (+6,9 proc. r./r.), zaś przedsiębiorstw - 208,82 mld zł (10,6 proc. r./r.). Należności od gospodarstw domowych to 590,17 mld zł (+5,3 proc. r./r.), a firm - 301,40 mld zł (+9,1 proc. r./r.).

AGENCJA DO RATINGÓW

KNF proponuje powołanie niezależnej agencji – być może prywatnej – która nadawałaby ratingi emitentom obligacji korporacyjnych. Zdaniem nadzoru zwiększy to zainteresowanie inwestorów indywidualnych obrotem papierami dłużnymi. Rynek obligacji Catalyst rozpoczął działalność 30 września 2009 r. i jest prowadzony na platformach transakcyjnych Giełdy Papierów Wartościowych oraz BondSpot. Obecnie na tym rynku emituje swoje walory blisko 200 korporacji.

FRANKOWCY W PUŁAPCE

W związku z referendum w sprawie m.in. zakazu sprzedaży złota przez Narodowy Bank Szwajcarii oraz jego zobowiązania do zwiększenia rezerw w złocie pojawiły się obawy związane z kredytami mieszkaniowymi udzielanymi we frankach. Niektórzy analitycy rynku twierdzą, że może dojść do gwałtownego umocnienia franka nawet powyżej 4 zł, co oznaczałoby poważne problemy dla ok. 700 tys. kredytobiorców. Wicepremier Janusz Piechociński na ten temat rozmawiał w ZBP, a także z bankami kredytującymi, deklarując, że rząd chce wypracowania elastycznych rozwiązań w zakresie spłaty hipotek – zarówno walutowych, jak i złotówkowych.

ŻÓŁTA KARTKA Z BRUKSELI

Komisja Europejska upomniała Polskę za zbyt wolne wprowadzanie pakietu dyrektyw CRD IV/CRR w sprawie wymogów kapitałowych dla banków, które obowiązują kraje członkowskie od 1 stycznia 2014 r. Mamy dwa miesiące na poinformowanie Brukseli o postępach prac nad wdrożeniem tych regulacji. Projekt nowelizacji Prawa bankowego przygotowany został przez Ministerstwo Finansów, w przypadku dalszych opóźnień grozi nam pozew do Trybunału Sprawiedliwości UE.

UOKIK NA TROPIE POLISOLOKAT

Urząd antymonopolowy wydał 4 decyzje administracyjne i prowadzi kolejne 24 postępowania w sprawie tzw. polisolokat. Urząd nałożył kary fi nansowe na ubezpieczyciela – Aegon TU na Życie oraz trzech pośredników: Idea Bank, Open Finance i Raiff eisen Bank Polska (za produkty Polbanku EFG) w łącznej wysokości ponad 50 mln zł za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów poprzez nierzetelne informowanie o tych produktach fi nansowych oraz o prawach i obowiązkach stron umowy. To jedna z najwyższych nałożonych dotychczas przez urząd kar. Ukarane instytucje wprowadzały w błąd klientów, nie informując ich m.in. o ryzyku związanym z produktem ani kosztach rezygnacji z umowy, które często w ciągu pierwszych dwóch lat od jej zawarcia sięgały 100 proc. wpłaconej przez nich składki.

Do UOKiK wpłynęło ponad 600 skarg. Zdaniem klientów oferta przedstawiana była jako bezpieczna lokata, a sprzedawcy polisolokat nie informowali o ryzyku z nimi związanym ani o wysokich kosztach rezygnacji. Jak wynika ze skarg, zatajenie tych informacji powoduje, że konsument podejmuje decyzję o zawarciu umowy innej, niż oczekiwał. Urząd poinformował, że w podobnych sprawach prowadzone są 24 postępowania wyjaśniające. – Samoregulacja branży finansowej zawodzi – powiedział Adam Jasser, prezes UOKiK na konferencji prasowej, ujawniając, że skierował do rządu wniosek o podjęcie konkretnych działań.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: