Monitor spółdzielczy: luty 2014

NBS 2014/02

FITCH RATINGS: NA WYSOKIEJ FALI Agencja ratingowa Fitch Ratings prognozuje, że marże polskich banków w 2014 r. nieznacznie wzrosną, przy relatywnie niskiej szkodowości kredytów. Powinno to zrekompensować dodatkowe opłaty (składka na fundusz stabilizacyjny) i niższe przychody nieodsetkowe m.in. z prowizji interchange. Fitch ocenia, że banki stabilnie przetrwały presję stóp procentowych w 2013 r., marża odsetkowa netto spadła zaledwie o ok. 50 bps, a przychody o 7 proc.

GRUPA BPS DO INTEGRACJI

Bank BPS poinformował, że ze względu na wymogi unijne w zakresie norm płynności i wypłacalności, Grupa BPS zamierza wdrożyć standardy zrzeszenia zintegrowanego. Nowe zasady sprawozdawczości pozwolą wypełnić wymogi ostrożnościowe w zakresie relacji aktywów płynnych do wpływów netto (LCR), wynikające z dyrektywy CRD IV. Nie ograniczy to rozwoju działalności biznesowej zrzeszonych banków, nadwyżki finansowe grupy obecnie wynoszą ok. 16 mld zł. Celem strategicznym Banku BPS jest wzrost współczynnika wypłacalności do 12 proc., co oznacza niższą niż w ostatnich latach dynamikę akcji kredytowej. Bank chce wspierać zrzeszenie w organizowaniu konsorcjów i zakłada wzrost kredytów konsorcjalnych do poziomu 1/3 swojego portfela.

LIMITY DOPŁ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: