Monitor spółdzielczy: luty 2015

NBS 2015/02

RADA KONSULTACYJNA Rada Konsultacyjna Sektora Bankowości Spółdzielczej z udziałem Wojciecha Kwaśniaka - wiceprzewodniczącego KNF omawiała proces procedowania nad projektem ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych. Mówiono m.in. o oczekiwaniach sektora dotyczących transferu opłat wnoszonych na BFG w kolejnych latach na rzecz funduszy pomocowych, tworzonych w ramach systemów IPS.

RADA KONSULTACYJNA Rada Konsultacyjna Sektora Bankowości Spółdzielczej z udziałem Wojciecha Kwaśniaka - wiceprzewodniczącego KNF omawiała proces procedowania nad projektem ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych. Mówiono m.in. o oczekiwaniach sektora dotyczących transferu opłat wnoszonych na BFG w kolejnych latach na rzecz funduszy pomocowych, tworzonych w ramach systemów IPS.

PŁYNNOŚĆ W SYSTEMIE IPS

SGB-Bank poinformował agencję ISBnews, że przygotowywana strategia grupy na lata 2016-2020 zakłada przemodelowanie biznesu m.in. pod kątem nowej ustawy Instytucjonalnego Systemu Ochrony IPS. Jak podał bank, wejście w życie unijnego rozporządzenia CRR oznacza obowiązek spełnienia przez banki normy LCR (Liquidity Coverage Ratio), podczas gdy analizy przygotowane przez KNF wykazały, że charakteryzujący się strukturalną nadpłynnością sektor bankowości spółdzielczej nie jest w stanie spełnić tej normy przy obecnym sposobie zorganizowania gospodarki finansowej w zrzeszeniach.

JAKA USTAWA TAKIE BANKI

Rządowy projekt noweli ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych przewiduje możliwość utworzenia w sektorze systemu ochrony instytucjonalnej IPS i grup płynnościowych, które spełnią wymóg, by pokryć 30-dniowy okres odpływów gotówkowych. Projekt sankcjonuje działalność banków spółdzielczych poza zrzeszeniem po osiągnięciu kapitału 5 mln euro i spełnieniu norm ostrożnościowych KNF. Banki miałyby prawo do odmowy lub ograniczenia zwrotu wpłat dokonanych na wypowiedziane udziały członkowskie oraz księgowania funduszu udziałowego jako kapitałów CET1 i Tier I. Jeżeli nie zdecydują się na to, udziały wejdą do Tier II, (funduszy uzupełniających), a ewentualne niedobory kapitału podstawowego muszą uzupełnić w inny sposób. Koszty wdrożenia IPS mogą zostać sfinansowane pożyczką z funduszu restrukturyzacyjnego BFG. W uzasadnieniu projektu stwierdzono, że zmiany przyczynią się do wzmocnienia bazy kapitałowej, bezpieczeństwa depozytów, zaklasyfikowania lokat banków spółdzielczych w zrzeszeniach do aktywów płynnych i uznania ich jako stabilnych źródeł finansowania aktywów.

PLASTIK DO OBCIĘCIA

Weszła w życie kolejna ustawowa obniżka maksymalnej wysokości prowizji interchange, do 0,3 proc. od kart kredytowych i 0,2 proc, od debetowych. Zmiany wyprzedzają unijne przepisy, które pod koniec 2014 r. uzgodniono w Parlamencie Europejskim. Analitycy uważają, że pogrąży to i tak pogarszające się przychody banków z opłat i prowizji, które w ciągu pięciu miesięcy drugiej połowy ubiegłego roku były gorsze niż w I półroczu o ponad 90 mln zł, tj. o 8 proc.

REKORDOWE ZYSKI JUŻ BYŁY…

Wynik finansowy sektora bankowego za 2014 r. będzie najwyższy w historii, jednak nie przekroczy 17 mld zł, gdyż ostatnie miesiące przyniosły pogorszenie rentowności banków – podał Obserwatorfinansowy, portal związany z NBP. W 2015 r. sektor oczekują spadające marże, walka o nowych i coraz bardziej ryzykownych klientów, wysychanie dotychczasowych źródeł przychodów, wysokie opłaty na bezpieczeństwo systemu oraz zmaterializowanie się ryzyka 131 mld zł pożyczonych we frankach. Jeżeli gospodarka nie ruszy z kopyta – co na razie się nie zapowiada – zysk sektora może być w tym roku o co najmniej 1,5 mld zł gorszy. Zdaniem analityków, przetrwać mają szansę tylko te banki, gdzie wskaźnik C/I jest nie większy niż 40 proc. Dodatkową presję na marże odsetkowe będzie wywierać konkurencja, gdyż niskie stopy oznaczają poprawę zdolności kredytowej konsumentów, a więc ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: