Monitor spółdzielczy: maj 2013

NBS 2013/05

PAKIET CRD IV Parlament Europejski przyjął pakiet regulacyjny CRD IV. Z komunikatu KNF wynika, że ostateczne uzgodnienia kwestii technicznych trwały do ostatniego momentu, wciąż prowadzone są prace nad poprawkami wniesionymi do oryginalnego projektu Komisji Europejskiej z 2010 r. i opracowaniem finalnych wersji w językach urzędowych wszystkich krajów członkowskich.

PAKIET CRD IV Parlament Europejski przyjął pakiet regulacyjny CRD IV. Z komunikatu KNF wynika, że ostateczne uzgodnienia kwestii technicznych trwały do ostatniego momentu, wciąż prowadzone są prace nad poprawkami wniesionymi do oryginalnego projektu Komisji Europejskiej z 2010 r. i opracowaniem finalnych wersji w językach urzędowych wszystkich krajów członkowskich.

Na pakiet CRD IV składa się dyrektywa (Capital Requirements Directive, CRD), która zostanie zaimplementowana do prawa krajowego oraz rozporządzenie (Capital Requirements Regulation, CRR), które będzie miało bezpośrednie zastosowanie w państwach członkowskich UE. W dyrektywie CRD IV mówi się m.in. o kwestiach związanych z tworzeniem banków, buforach kapitałowych, nadzorze, zarządzaniu i ładzie korporacyjnym. Założono, że datą implementacji pakietu CRD IV będzie 1 stycznia 2014 r. W rozporządzeniu CRR znajdują się regulacje dotyczące m.in. funduszy własnych, wymogów kapitałowych, płynności i lewarowania.

BANK i FIRMA, BLISKIE STARCIE

W I kwartale 2013 r. banki po raz kolejny zaostrzyły większość warunków udzielania kredytów dla przedsiębiorstw. Około jedna trzecia banków podwyższyła pozaodsetkowe koszty kredytu, zaś około 28 proc. banków skróciło maksymalny okres kredytowania. Zaostrzenie warunków dotyczyło również pobieranych marż od środków obarczonych wyższym ryzykiem, wymaganych zabezpieczeń oraz maksymalnej kwoty pożyczki. Ponad połowa ankietowanych banków przewiduje dalsze zaostrzenie polityki wobec MŚP.

ZYSKI NIE ROSNĄ DO NIEBA

W I kw. br. banki zarobiły netto 4,02 mld zł, tj. o 6,7 proc. mniej niż rok wcześniej – poinformował NBP. Wynik na działalności bankowej wyniósł 13,6 mld zł i był niższy o 7,3 proc., a odpisy 1,7 mld zł, spadając o 0,3 proc.

KRS BRONI SPÓŁDZIELNI

Krajowa Rada Spółdzielczości jest przeciwna zmianie zapisów w ustawie prawo spółdzielcze proponowanych przez grupę posłów PO. Nie możemy zgodzić się z prawem, które nie liczy się ze stanowiskiem spółdzielców i zakłada likwidację spółdzielni, utrzymuje niesprawiedliwy system podatkowy – głosi komunikat z posiedzenia komisji finansów KRS. Rada zdecydowanie przeciwstawiła się jakimkolwiek zmianom w zapisach ustawy prawo spółdzielcze, określając jedynie potrzebę zmian w szczegółowych kwestiach odnoszących się do kwestii funkcjonowania banków, zagadnień finansowych, księgowości bankowej.

Komisja finansów spółdzielczych przeciwstawiła się również wszelkim próbom rozbijania sektora bankowości spółdzielczej, wprowadzania zmian w prawie, które jedynie działa na jego szkodę i może sprzyjać przekształcania w podmioty o charakterze spółek. W celu opracowania projektu ustawy powołany został zespół w składzie: Adam Dudek, Mieczysław Grodzki, Piotr Huzior, dr Jerzy Jankowski, Przemysław Kubaszek, Rafał Matusiak, Maciej Obrębski, Maciej Palej, Stanisław Stec.

RATY NISKIE NADZWYCZAJ

W okresie 7 ostatnich miesięcy koszty kredytu w zł zmalały o 26 proc., a wysokość miesięcznej raty obniżyła się o ponad 14 proc. Z powodu decyzji RPP średnio o ponad 30 proc. wzrosła zdolność kredytowa potencjalnych kredytobiorców. Kredyty w rodzimej walucie stają się znacznie bardziej interesujące dla kredytobiorców niż kredyty w euro – informują eksperci Invigo. Zdaniem inwestorów 3-miesięczny WIBOR, w perspektywie trzech-sześciu miesięcy spadnie do 2,6-2,64 proc. Stabilne pozostają natomiast marże kredytowe, przeciętna już od 5 miesięcy wynosi 1,49 proc. Klienci ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: