Monitor spółdzielczy: marzec 2014

NBS 2014/03

HUSTON, MAMY PROBLEM NBP poinformował, że w styczniu 2014 r. zysk netto banków spadł o 25 proc. r./r. do 1,32 mld zł wobec 1,75 mld zł rok wcześniej. Wynik na działalności bankowej był niższy o 2 proc. r./r., wynik z odsetek wzrósł o 8,4 proc., a koszty działania zwiększyły się o 1 proc. r./r. Na nieudanych operacjach finansowych banki straciły w styczniu 553 mln zł. To o 10 proc. więcej niż rok temu. Jak szacuje UKNF, w ubiegłym roku banki zarobiły na czysto 15,42 mld zł.

HUSTON, MAMY PROBLEM NBP poinformował, że w styczniu 2014 r. zysk netto banków spadł o 25 proc. r./r. do 1,32 mld zł wobec 1,75 mld zł rok wcześniej. Wynik na działalności bankowej był niższy o 2 proc. r./r., wynik z odsetek wzrósł o 8,4 proc., a koszty działania zwiększyły się o 1 proc. r./r. Na nieudanych operacjach finansowych banki straciły w styczniu 553 mln zł. To o 10 proc. więcej niż rok temu. Jak szacuje UKNF, w ubiegłym roku banki zarobiły na czysto 15,42 mld zł.

JAKA USTAWA, TAKIE BANKI

Ministerstwo Finansów zakończyło uzgodnienia międzyresortowe i konsultacje społeczne projektu ustawy o zmianie ustawy o bankach spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz ustawy – Prawo bankowe. Projekty zostały opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji pod linkiem: http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/2/projekt/204924.

NA SZCZĘŚCIE MAMY BANK

ARiMR w I kwartale br. mogła przekazać współpracującym z nią bankom 2,8 mln zł na dopłaty do tzw. kredytów klęskowych (linie nKL01 i nKL02). Na udzielenie w całym 2014 r. takich kredytów banki mają 959 mln zł. O wsparcie rolnicy mogą ubiegać się głównie w bankach spółdzielczych. Jeżeli rolnik zawarł ubezpieczenie od skutków klęsk żywiołowych w skali roku zapłaci jedynie 1,5 proc. należnego bankowi oprocentowania, pozostałą część pokryje za niego ARiMR. Tej wiosny sadownicy obawiają się przymrozków, szczególnie że drzewa owocowe w zaczynają kwitnąć. Obawy dotyczą nie tylko nagłych mrozów, ale i suszy. Jeśli nie będzie przez dłuższy czas deszczu, to młode drzewka owocowe mogą nie urosnąć.

AGENCJA SPŁACI KAPITAŁ

ARiMR udostępniła dodatkowe 30 mln zł na dopłaty do udzielanych w 2014 r. kredytów z częściową spłatą kapitału (linia CSK). To już druga transza, w styczniu br. do banków trafiło na ten cel 10 mln zł. O kredyty z linii CSK rolnicy ubiegają się w zrzeszeniach Banku BPS i SGB-Banku, a także w BGŻ, ING BŚ, Pekao oraz BZ WBK. Środki są dostępne na platformie internetowej „Obsługa limitów on-line”, dzięki czemu banki mogą szybciej uruchomić akcję kredytową. CSK umożliwia agencji spłatę za rolnika do 75 tys. zł zaciągniętego kredytu.

W pierwszym etapie beneficjent otrzymuje 75 proc. kwoty pomocy (po zrealizowaniu inwestycji), pozostałe 25 proc. dostaje na koniec okresu kredytowania. Z linii CSK rolnik może skorzystać w okresie od 5 do 10 lat. W bankach spółdzielczych są również dostępne preferencyjne kredyty inwestycyjne. Limit dopłat w I kwartale br. wynosił 7,4 mln zł, co oznacza aktywowanie kredytów na poziomie ok. 750 mln zł.

NADZÓR NIE OD PARADY

UKNF przeprowadzi czynności kontrolne w ramach przeglądu jakości aktywów w 15 bankach, m.in. w BGŻ, Banku Handlowym, BOŚ, ING BŚ, PKO BP. Wyniki stanowić będą materiał analityczny do europejskich stres testów sektora bankowego.

LUDZIE SKARGI PISZĄ

W 2013 r. do UKNF wpłynęła rekordowa liczba 10 696 skarg od klientów podmiotów rynku finansowego, ponad połowa dotyczyła działalności banków. Większość zastrzeżeń odnosiło się do jakości obsługi klientów, obsługi rachunków, udzielanych kredytów konsumenckich i pożyczek oraz kredytów hipotecznych. Kwestie poruszane przez skarżących dotyczyły braku bądź nierzetelnej informacji o produktach i usługach, niewłaściwej ich ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: