Monitor spółdzielczy: marzec 2015

NBS 2015/03

RADA KONSULTACYJNA Rada Konsultacyjna Sektora Bankowości Spółdzielczej z udziałem przedstawicieli zrzeszeń oraz KZBS i ZBP, zarekomendowała, aby statutowo umocowani reprezentanci obu izb gospodarczych zabiegali o uwzględnienie w nowej ustawie o funkcjonowaniu banków spółdzielczych zapisów dotyczących zapewnienia źródeł finansowania dla budowy systemu ochrony instytucjonalnej IPS. Za niezbędne uznano potrzebę realokacji obecnie ponoszonych kosztów na obowiązkowy system gwarancyjny w BFG i wprowadzenia zwolnień podatkowych od czynności prowadzonych wewnątrz zrzeszeń, na rzecz tworzenia IPS i funduszu pomocowego

DANINA NA SKOK

Bankowy Fundusz Gwarancyjny wypłacił ponad 3 mld 200 mln zł upadłym SKOK w Wołominie i SKOK Wspólnota. Z wnioskiem o upadłość wystąpiła KNF z powodu niedoboru aktywów nad zobowiązaniami. BFG wypłacił środki gwarantowane 44 tysiącom klientów obu kas. Pod koniec 2014 r. objętych postępowaniem naprawczym było 41 kas spółdzielczych, dwie upadły, a dwie zostały przejęte przez banki komercyjne. Wskutek wzrostu opłat rocznej i ostrożnościowej banki do połowy marca br. muszą wpłacić na BFG ok. 2,27 mld zł, tj. o ponad miliard złotych więcej niż przed rokiem. O tę kwotę zmniejszy się ich roczny ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: