Monitor spółdzielczy: pażdziernik 2013

NBS 2013/10

UNIJNY SUPERNADZÓR Europejski Bank Centralny przejmie od 1 października 2014 r. nadzór nad największymi bankami w strefie euro. Jednolity nadzór bankowy SSM przy EBC obejmie 130-150 największych banków o aktywach powyżej 30 mld euro z ponad 6 tys. działających w strefie euro. W mniejszych państwach (np. w Estonii) pod nadzór SSM wejdą również te, których aktywa stanowią więcej niż 20 proc. PKB i są wyższe niż 5 mld euro, natomiast jeżeli żaden nie spełni tych kryteriów, trzy największe. SSM przejmie też nadzór na europejskimi grupami będącymi właścicielami polskich banków.

UNIJNY SUPERNADZÓR Europejski Bank Centralny przejmie od 1 października 2014 r. nadzór nad największymi bankami w strefie euro. Jednolity nadzór bankowy SSM przy EBC obejmie 130-150 największych banków o aktywach powyżej 30 mld euro z ponad 6 tys. działających w strefie euro. W mniejszych państwach (np. w Estonii) pod nadzór SSM wejdą również te, których aktywa stanowią więcej niż 20 proc. PKB i są wyższe niż 5 mld euro, natomiast jeżeli żaden nie spełni tych kryteriów, trzy największe. SSM przejmie też nadzór na europejskimi grupami będącymi właścicielami polskich banków.

BANKING Z CHMURY FIS

– największy na świecie dostawca systemów informatycznych w obszarze płatności, ogłosił uruchomienie usług przetwarzania danych bankowych w chmurze w czasie rzeczywistym, które będą hostowane przez Krajową Izbę Rozliczeniową. FIS dostarczy platformę oprogramowania wykorzystującego wielokrotnie nagradzany centralny system bankowy FIS Profile. KIR posiada łącza do wszystkich polskich banków i obsługuje ponad 120 mln transakcji miesięcznie.

Usługi przetwarzania w chmurze zapewniają bankom wymierne oszczędności bez utraty dostępnych funkcjonalności. FIS Profile umożliwi wejście do istniejących bibliotek wielu produktów, całościowy obraz relacji klienta z bankiem i tworzenie znacznie lepiej dopasowanej oferty, a także przetwarzanie danych on-line przy możliwie najniższych kosztach.

CZAS DYWIDEND

KNF poinformowała, że za 2013 r. banki mogą wypłacić w formie dywidendy do 75 proc., a nawet 100 proc. zysku netto. Minimalne kryteria to współczynnik wypłacalności 12 proc., Tier 1 – 9 proc. i BION – 2,5 proc. Za 2012 r. Pekao S.A. wypłaciło dywidendę w wysokości 8,39 zł na akcję, czyli trzy czwarte zysku netto, w sumie ponad 2,2 mld zł. Wojciech Kwaśniak – wiceprzewodniczący KNF w wywiadzie dla „Gazety Prawnej” zapowiedział wyciągnięcie konsekwencji wobec 27 BS-ów, które wypłaciły dywidendę za 2012 r., chociaż nie spełniały zalecanych kryteriów kapitałowych.

MILIARDY Z DOPŁAT

W latach 2005-2012 z budżetu państwa wydatkowano na dopłaty do oprocentowania rolniczych kredytów inwestycyjnych 5 mld zł, a do kredytów klęskowych 900 mln zł. Umożliwiło to udzielenie 132 tys. preferencyjnych kredytów inwestycyjnych o wartości 21 mld zł oraz 400 tys. kredytów na odnowienie produkcji po klęskach w kwocie 7 mld zł. Środki ARiMR pozwalają w tym roku na uruchomienie 3 mld zł kredytów inwestycyjnych i 1 mld zł klęskowych.

BANKI DOSTAŁY ZADYSZKI

Z analizy KNF wynika, że w I półroczu br. większość banków odnotowała spadek zysków, a 17 miało stratę. Spadł wynik z działalności bankowej – o ponad 2 mld zł (o 7 proc.), przy niższym ujemnym saldzie odpisów i rezerw. Sektor banków spółdzielczych miał wynik finansowy o 28 proc. niższy niż rok temu. KNF ocenia, że jest to m.in. efekt niskiej inflacji i niskich stóp procentowych. Wynik netto sektora 8,2 mld zł był wprawdzie o 150 mln zł wyższy, ale wpływ na to miała jednorazowa transakcja – sprzedaż aktywów dużej instytucji. Fundusze własne wzrosły ze 129 mld zł do 135,9 mld zł, współczynnik wypłacalności z 14,7 do 15,2 proc., a wskaźnik Tier 1 z 13,1 do 13,7 proc.

PARABANK POD NADZOREM

Ministerstwo Finansów chce zmian ustawowych, aby zwiększyć prawa klientów parabanków. Za uchylanie się od udzielania informacji KNF, zarządzającym tym firmom będą groziły 2 lata więzienia lub grzywna do 500 tys. zł, natomiast za działalność bez zezwolenia – do 5 lat i grzywna do 10 mln zł. Całkowity koszt kredytu z wyłączeniem odsetek nie będzie mógł przewyższyć 30 proc. pożyczonej kwoty. MF proponuje też maksymalną wysokość odsetek za opóźnienie w spłacie ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: