Monitor spółdzielczy: październik 2014

NBS 2014/10

NBP ZACISKA PASA Narodowy Bank Polski do końca 2015 r. zwolni 550 osób z ponad 3600 zatrudnionych. Bank tłumaczy zwolnienia wdrożeniem nowych technologii, m.in. w zakresie obiegu dokumentów i bankowości elektronicznej. Plan finansowy NBP na 2014 r. zakłada wynik finansowy na poziomie minus 3,12 mln zł, co przełoży się na brak wpłaty do budżetu państwa. W 2013 r. bank centralny nie wykazał zysku, który w poprzednich latach wynosił nawet kilka miliardów złotych.

NBP ZACISKA PASA Narodowy Bank Polski do końca 2015 r. zwolni 550 osób z ponad 3600 zatrudnionych. Bank tłumaczy zwolnienia wdrożeniem nowych technologii, m.in. w zakresie obiegu dokumentów i bankowości elektronicznej. Plan finansowy NBP na 2014 r. zakłada wynik finansowy na poziomie minus 3,12 mln zł, co przełoży się na brak wpłaty do budżetu państwa. W 2013 r. bank centralny nie wykazał zysku, który w poprzednich latach wynosił nawet kilka miliardów złotych.

BGŻ PO FRANCUSKU

BNP Paribas ogłosił wezwanie do sprzedaży Banku BGŻ po cenie 80,47 zł za akcję. Francuzi podpisali w grudniu 2013 r. umowę z grupą Rabobanku dotyczącą przejęcia pakietu 98,5 proc. akcji BGŻ za 4,2 mld zł. Prawna fuzja BNP Paribas i BGŻ ma nastąpić w I połowie 2015 r., po otrzymaniu zgód KNF. Bank powstały z połączenia zajmie 7. pozycję na polskim rynku. Zaplanowano już rozpoczęcie prac nad rebrandingiem, pełna integracja operacyjna nastąpi w 2016 r. BNP Paribas Bank Polska obsługuje ponad 400 tys. klientów, głównie korporacyjnych, z usług Banku BGŻ korzysta 1,2 mln klientów indywidualnych i firm. Aktualnie francuski bank prowadzi działalność w 80 krajach.

PORTFELE I EMBARGO

Według wstępnych szacunków rosyjskie sankcje obejmą import towarów z Unii Europejskiej za ponad 20 mld zł, w tym z Polski o wartości aż 3,5 mld zł. Z eksportu do Rosji utrzymuje się 9 tys. polskich firm. Eksperci policzyli, że z tytułu spadku eksportu żywności Polska straci 800 mln euro rocznie. Embargo odczują w portfelach głównie sadownicy i ogrodnicy, ale też producenci mleka i żywca.

FUNDUSZ STABILIZACJI

Resort rolnictwa zapowiedział utworzenie specjalnego funduszu stabilizacji dochodów rolniczych, który ma być zasilony początkowo kwotą 400-500 mln zł z niskooprocentowanego kredytu (prawdopodobnie z BGK), a następnie powiększany o 150 mln zł rocznie. Resort tłumaczy to coraz częstszymi przypadkami braku terminowej zapłaty rolnikom za dostarczony towar oraz dużymi wahaniami cen skupu. Odpisy na fundusz w wysokości 0,2 proc. mają pochodzić ze sprzedaży płodów rolnych. Ma on mieć charakter funduszu prywatnego, zarządzanego przez rolników i przedsiębiorców, a będzie wykorzystywany, jeżeli dochody rolników spadną o ponad 30 proc. średniego rocznego dochodu z ostatnich trzech lat (np. z powodu klęski żywiołowej). Udziałowcami funduszu mogą zostać wyłącznie rolnicy mający wieloletnie umowy z przetwórniami, którzy prowadzą uproszczoną rachunkowość przychodów i rozchodów.

BANKI BIJĄ REKORDY

W I półroczu 2014 r. sektor bankowy wypracował zysk netto 8 739 mln zł, tj. o 518 mln zł (o 6,3 proc.) wyższy niż rok wcześniej, a wynik zrealizowany w II kw. – 4 760 mln zł był najwyższy w historii – podaje raport UKNF. Wzrost dochodów odnotowano w 333 podmiotach, które skupiały 70,7 proc. aktywów sektora; 11 (w tym 2 banki spółdzielcze) wykazało stratę w łącznej wysokości 41 mln zł. Wyższy zysk na działalności bankowej (o 1 531 mln zł; 5,5 proc.) był konsekwencją wyraźnej poprawy dochodów odsetkowych (o 2 397 mln zł; 14,7 proc.), przy stabilizacji wyniku z tytułu opłat i prowizji (-6 mln zł; -0,1 proc.). Zrealizowany przez banki w I półroczu br. dochód odsetkowy okazał się najwyższy w historii. UKNF odnotował poprawę podstawowych miar efektywności banków, a w szczególności wzrost zrealizowanej marży odsetkowej (z 2,71 do 2,91 r./r.), obniżenie wskaźnika kosztów (z 52 do 50,5) oraz wzrost ROE (z 10,9 do 11,3). Wartość kredytów zwiększyła się o 38,7 mld zł, tj. o 4 proc., w tym kredytów gospodarstw domowych, których wzrost o 16,7 mld zł, tj. 3 proc. był blisko dwukrotnie wyższy niż rok wcześniej. Jakość portfela pozostała stabilna. Banki zwiększyły fundusze własne do 142,9 mld zł (o 3,1 proc.). Współczynnik kapitału podstawowego Tier I wyniósł 14,1 proc., zaś łączny współczynnik kapitałowy 15,3 proc., a więc znacznie powyżej minimalnych wymogów europejskich. Odnotowano też wzrost relacji kredytów dla sektora niefinansowego do depozytó...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: