Monitor spółdzielczy: wrzesień 2014

NBS 2014/09

GOŁĘBIE W RPP Wzrost gospodarczy w II kwartale br. był zgodny z prognozami analityków (3,2 proc. r./r.), natomiast w relacji do I kwartału wyniósł tylko 0,6 proc., najmniej od I kwartału 2013 r. Ponadto w lipcu br. po raz pierwszy w najnowszej historii Polski miał miejsce spadek cen o 0,2 proc. rok do roku, co prawdopodobnie zachęci "gołębie" w Radzie Polityki Pieniężnej do kolejnej obniżki stóp procentowych, tj. realnej ceny pieniądza, jaki pożyczają sobie banki (WIBOR).

RAPORT NBP: STABILNIE, ALE POD GÓRKĘ

Raport NBP o stabilności systemu finansowego zwraca uwagę na pogarszającą się efektywność kosztową i niższy w relacji do standardów poziom współczynnika wypłacalności zrzeszeń. Od 2015 r., zgodnie z normą płynności krótkoterminowej LCR, banki spółdzielcze nie będą mogły uznać całości lokat w banku zrzeszającym jako środków płynnych, natomiast banki zrzeszające będą musiały utrzymywać wysokie bufory aktywów płynnych, aby pokryć ryzyko płynności związane z tymi lokatami. Raport wskazuje, że jednym z możliwych rozwiązań jest wprowadzenie Systemu Ochrony Instytucjonalnej IPS „zakładającego ściślejsze niż w funkcjonujących obecnie w Polsce zrzeszeniach banków spółdzielczych powiązania, wynikające ze wzajemnego gwarantowania płynności i wypłacalnoś...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: