Monitoring i bezpieczeństwo: Wirtualne uwierzytelnienie

NBS 2009/03

Przebija się, ale bardzo powoli. Nawet banki będące w awangardzie nowoczesności zaczynają korzystać z niego niespiesznie. Zwłaszcza że przepisy ustawy, jak podkreślają eksperci, nie odpowiadają szybko zmieniającym się realiom.

Mieczysław T. Starkowski

Polskie Towarzystwo Informatyczne przekazało ministrowi gospodarki opinię o projekcie ustawy o podpisie elektronicznym (PE), opracowaną przez zespół pod kierownictwem Wiesława Paluszyńskiego, wiceprezesa organizacji. Zdaniem ekspertów nowelizacja przepisów jest już dziś niezbędna. Powinna wziąć pod uwagę regulacje Unii Europejskiej (dyrektywa wraz z wydaną na jej podstawie decyzją Komisji Europejskiej oraz dorobek prawny i standaryzacyjny UE).

Konieczne przyspieszenie

Osiągnięcie przejrzystości można zdecydowanie poprawić, eliminując zarzut powszechnie i słusznie podnoszony w stosunku do poprzednich przepisów, że nie jest to ustawa o podpisie, ale o świadczeniu usług certyfikacyjnych – mówi Wiesław Paluszyński.

Niestety, w projekcie jest ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: