MONREP – nowe spojrzenie na finanse Banków

Polecamy

W 2017 roku rozpoczął się proces transformacji i uporządkowania w sprawozdawczości obligatoryjnej sektora finansowego. Prace na nowym pakietem sprawozdawczym MONREP wystartowały zarówno po stronie banku centralnego jak i instytucji, które objęte będą nowym wymogiem raportowym. Znany jest już zakres nowej sprawozdawczości. Obszary, które zostały połączone w pakiecie MONREP, stanowią spójny i dostosowany do obecnej sytuacji rynków finansowych zestaw raportów.

W 2017 roku rozpoczął się proces transformacji i uporządkowania w sprawozdawczości obligatoryjnej sektora finansowego. Prace na nowym pakietem sprawozdawczym MONREP wystartowały zarówno po stronie banku centralnego jak i instytucji, które objęte będą nowym wymogiem raportowym. Znany jest już zakres nowej sprawozdawczości. Obszary, które zostały połączone w pakiecie MONREP, stanowią spójny i dostosowany do obecnej sytuacji rynków finansowych zestaw raportów.

Cele jakie powinny zostać osiągnięte w wyniku wdrożenia pakietu MONREP można ująć jako "Nowoczesność  i spójność" w następujących wymiarach:170328.sygnity.grafika.01.850x

Od ponad  20 lat Sygnity wspiera sektor bankowy  w zakresie automatyzacji procesów  raportowania  obligatoryjnego  i zarządczego. System - SPID, który od wielu lat cieszy się popularnością na rynku, już dzisiaj dostosowany jest do wymagań nowej sprawozdawczości MONREP.Wdrożenie  nowej  sprawozdawczość MONREP  z punktu  widzenia  technologicznego (XBRL) nie powinno  stanowić  większego  problemu  - wydaje  się, że z uwagi na inne obszary sprawozdawcze funkcjonujące już w oparciu o standard XBRL, zarówno banki jak i dostawcy zewnętrzni posiadają odpowiednią bazę narzędziowo-aplikacyjną.

Wyzwaniem dzisiaj staje się zakres merytoryczny nowej sprawozdawczości finansowej, a w szczególności stany bilansowe, korekty, sekurytyzacja, stopy procentowe, statystyka dilerska, liczba rachunków oraz  statystyka  strukturalna. Z jednej strony  konieczna  jest  automatyzacja  procesu  przygotowania danych  sprawozdawczych (m.in. Rekomendacja  D), z drugiej  zaś bardzo  precyzyjna  interpretacja  poszczególnych  pozycji  sprawozdawczych. W takim przypadku zawsze pojawiają się pytania związane z wyborem sposobu implementacji zmian: budować  własne rozwiązanie czy związać się z dostawcą zewnętrznym. W zależności od odpowiedzi mogą pojawić się dalsze wątpliwości np. kto powinien nas wspierać w procesie transformacji, jaki zakres wsparcia potrzebujemy a zatem komu zaufać?Warto zaufać sprawdzonym  partnerom,  którzy nie tylko będą w stanie technologicznie  wesprzeć proces raportowania MONREP, ale będą również stanowili wsparcie merytoryczne (analityczne) dla osób zajmujących się przygotowaniem sprawozdań. Od lat takim właśnie partnerem dla rynku bankowego  jest spółka Sygnity, która oprócz platformy SPID (System Przetwarzania i Interpretacji Danych) świadczy usługi konsultacyjne w zakresie sprawozdawczości finansowej w obszarach:170328.sygnity.grafika.02.850x Z doświadczenia wiemy, że obecnie większość analityków, pracujących w poszczególnych departamentach banku, zajmuje się obsługą procesu sprawozdaw­czego zamiast analizą danych i pracami rozwojowymi. Innymi słowy, zamiast skoncentrować się na rozwoju biznesu organizacja koncentruje się na wykonaniu zadań operacyjnych. Odpowiedzią na te wyzwania jest właśnie rozwiązanie Sygnity - SPID z modułami BASEL 3 oraz AKG (Analityczna Księga Główna). Innowacyjność systemu sprawdza się do prostej zasady- jeden:
  • jeden proces
  • jedna platforma - wszystkie sprawozdania
  • jedno źródło prawdy
  • jedno rozwiązanie dla wielu departamentów
  • jedna duża zmiana - analiza danych zamiast obsługi procesu.
170328.sygnity.grafika.03.850xArchitektura systemu SPID wpisuje się w proces uproszczenia zadań stawianych przed działami IT. Daje departamentom merytorycznym większe możliwości zarządzania  procesem,  pozwala  odpersonalizować   większą  część  procesu  sprawozdawczego,  dostarcza  kompletnego  audytu  dokonanych   zmian. Dużą zaletą rozwiązania jest jego elastyczność- większość zmian może być wykonana w procesie parametryzacji systemu.Jednym z najważniejszych elementów rozwiązania są silniki analityczne wbudowane w system SPID. Dają one możliwość ujednolicenia procesu przygotowania danych wynikowych  na podstawie  surowych danych źródłowych. Dodatkowa opcja symulacyjnego przeliczenia danych, zgodnie z dowolnie zdefiniowanym scenariuszem, daje ogromne możliwości analizy danych- analiza wpływu, planowanych zmian regulacyjnych, stress testów etc.Klienci systemu SPID, stworzonego przez Sygnity, nie muszą obawiać się transformacji do nowej sprawozdawczości MONREP, ponieważ otrzymają wsparcie zarówno technologiczne  jak i merytoryczne.Czekając na pierwsze  sprawozdanie  MONREP (lipiec 2017 na danych za czerwiec  2017) warto  zastanowić  się nad wdrożeniem  systemu,  który pozwoli na pełną automatyzację procesu sprawozdawczego, a nie tylko zapewni obsługę formatu XBRL.Więcej  o ofercie  Sygnity na www.sygnity.pl

Tomasz Kokot Sygnity S.A.

Udostępnij artykuł: