Moody’s o pomocy frankowiczom

Polecamy

Agencja ratingowa Moody's odniosła się do opinii polskiej Komisji Nadzoru Bankowego na temat skutków projektu ustawy w sprawie kredytów walutowych. Przypomina najważniejsze punkty tej opinii - jednorazowy koszt w wysokości 66,9 mld zł, negatywny wpływ na akcję kredytową w związku z obniżeniem współczynnika wypłacalności o 600 punktów bazowych z 16,3 proc. na koniec 2015 r. Zwraca tez uwagę na ostrzeżenie KNF, że koszty ustawy nie będą równo rozdzielone pomiędzy banki. Dla niektórych, niewymienionych przez Komisje z nazwy, będzie to oznaczało spadek współczynnika poniżej wymaganego przez nadzór minimum 8 proc.

Jak pisze Moody’s, oceniane przez agencję polskie banki udzieliły 90 proc. kredytów hipotecznych denominowanych we frankach szwajcarskich. Bazując na informacjach KNF oraz swoich kalkulacjach agencja wymienia jako najbardziej zagrożone Bank BPH (rating Ba2), Millennium (Ba1), Getin Noble Bank (Ba2) i mBank (Baa2).

Moody’s przypomina, że ustawa nie przeszła jeszcze procesu legislacyjnego i nie zostanie prawdopodobnie uchwalona w tej wersji ze względu na swój negatywny wpływ na banki. Jednak zdaniem agencji ze względu na społeczne znaczenie kwestii hipotecznych kredytów walutowych, jest bardzo prawdopodobne, że banki będą musiały ponieść jakieś koszty dla zdjęcia ryzyka z kredytobiorców.

Przemysław Szubański

Udostępnij artykuł: