Moody’s obniżył rating depozytów Getin Noble Banku

Z rynku

Moody's Investors Service obniżył długookresowy rating depozytów Getin Noble Banku do Ba3 z Ba2, długookresową ocenę ryzyka kontrahenta do Ba2 (cr) z Ba1 (cr), ocenę indywidualną do b2 z b1 i skorygowaną ocenę indywidualną do b2 z b1.

Fot. Pixabay.com

Moody's Investors Service obniżył długookresowy rating depozytów Getin Noble Banku do Ba3 z Ba2, długookresową ocenę ryzyka kontrahenta do Ba2 (cr) z Ba1 (cr), ocenę indywidualną do b2 z b1 i skorygowaną ocenę indywidualną do b2 z b1.

#Moody's obniżył rating depozytów #GetinNobleBank do Ba3

Perspektywa ratingów pozostaje negatywna.Jednocześnie agencja potwierdziła utrzymanie na dotychczasowym poziomie:• krótkoterminowego ratingu depozytów (ST Bank Deposits _Local & Foreign): Not Prime,• krótkoterminowej oceny ryzyka kontrahenta (ST Counterparty Risk Assessment): Not Prime (cr).

Getin Noble Bank jest kontrolowany przez Czarneckiego

Obniżenie ratingów depozytów wynika z obniżenia oceny indywidualnej. Z kolei jej obniżenie to rezultat słabszego profilu kredytowego banku wynikającego ze stosunku złych kredytów do rezerw na straty z kredytów i wskaźnika TCE na poziomie 94,4%. Wskaźnik kredytów niepracujących Getin Noble Banku wyniósł 15,5% w czerwcu 2017 r., wskazał Moody's.Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego i notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Źródło: ISBnews

 
Udostępnij artykuł: