Moody’s: polska gospodarka wzrośnie o 4 proc. w 2021 roku

Gospodarka

Agencja ratingowa Moody's prognozuje, bez zmian względem szacunków z września ub. roku, że PKB Polski w 2021 r. wzrośnie o 4,0 proc. - wynika z raportu agencji z 29 marca.

Moody's
Fot. stock.adobe.com/Alexey Novikov

Agencja ratingowa Moody's prognozuje, bez zmian względem szacunków z września ub. roku, że PKB Polski w 2021 r. wzrośnie o 4,0 proc. - wynika z raportu agencji z 29 marca.

Jak podano w raporcie, dotyczącym polskiego rynku listów zastawnych, głównymi mocnymi stronami oceny kredytowej Polski są: historycznie silna gospodarka, solidne ramy makroekonomiczne oraz stabilność sektora finansowego.

Czytaj także: Kolejny lockdown osłabi wzrost PKB w tym roku >>>

Główne wyzwania

Do głównych wyzwań dla ratingu agencja Moody's zaliczyła: stopniową erozję siły instytucjonalnej, starzejące się społeczeństwo i związane z tym skutki dla potencjału wzrostu w średnim terminie, podziały społeczne oraz nierówności regionalne, które podwyższają ryzyko polityczne w kraju.

Wiosenna runda przeglądów ratingu Polski

Wiosenną rundę przeglądów ratingu Polski przez główne agencje rozpoczął 19 marca Fitch, potwierdzając rating Polski na poziomie "A-" z perspektywą stabilną. 2 kwietnia ocenie kredytowej Polski przyjrzy się S&P Global Ratings, a 30 kwietnia Moody's.

Czytaj także: Agencja Fitch potwierdziła rating Polski, system bankowy stabilny >>>

Spośród trzech największych agencji ratingowych wiarygodność kredytową Polski najwyżej ocenia Moody's - na poziomie "A2". Rating Polski według Fitch i S&P to "A-", jeden poziom niżej niż Moody's. Perspektywy wszystkich ocen są stabilne.

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: