Moody’s: polskie banki mają solidne fundamenty, ale zyski sektora pod presją

Z rynku

Fundamenty polskich banków są dobre - korzystają one z mocnych kapitałów i dobrego finansowania, co pozwoliło niektórym z nich powrócić do wypłacania dywidendy, jednak zyskowność sektora jest pod presją ze względu na podatek bankowy oraz przygotowywaną ustawę o walutowych kredytach hipotecznych, ocenia Moody's Investors Service w raporcie.

Napis: bank na budynku
Fot. Pixabay.com

Fundamenty polskich banków są dobre - korzystają one z mocnych kapitałów i dobrego finansowania, co pozwoliło niektórym z nich powrócić do wypłacania dywidendy, jednak zyskowność sektora jest pod presją ze względu na podatek bankowy oraz przygotowywaną ustawę o walutowych kredytach hipotecznych, ocenia Moody's Investors Service w raporcie.

Moody's: zyski polskich banków pod presją stóp procentowych, podatku bankowego i ustawy o #CHF #Moodys #banki #podatekbankowy #stopyprocentowe @MoodysInvSvc

"Solidna rentowność, bliska średniej dla banków z regionu CEE pozostaje pod presją ze względu na niskie stopy procentowe oraz podatek bankowy, wprowadzony w 2016 roku. Jest ona w pewnym stopniu łagodzona poprzez wzrost akcji kredytowej oraz spadek salda kredytów niepracujących" - czytamy w raporcie "Banki - Austria, Europa Centralna i Wschodnia (CEE). 2018 Outlook".Agencja wskazuje, że przygotowywana ustawa o walutowych kredytach hipotecznych, głównie w CHF, a tym samym konwersja tych kredytów dodatkowo wpłynie negatywnie na rentowność sektora, mając jednak ograniczony wpływ na poziom kapitałów. 

Silny wzrost gospodarczy, ale nieprzewidywalna polityka

Moody's zwrócił też uwagę, że co prawda polskie banki działają w środowisku silnego wzrostu gospodarczego, jest on jednak równoważony przez słabszy wzrost sektora i nieprzewidywalną politykę."Silny wzrost gospodarczy, niskie koszty finansowania oraz poprawa dynamiki wzrostu płac w Polsce będą wspierać wzrost akcji kredytowej i jakość kredytów. Pewne inicjatywy polityczne mogą jednak osłabiać napływ inwestycji, zaufanie inwestorów i całą gospodarkę" - czytamy w raporcie.Według Moody's, w nadchodzących latach polskie banki, które obecnie finansują się głównie z depozytów i w ograniczonym stopniu przez swoje spółki-matki z Europy Zachodniej, będą w większym stopniu pozyskiwać kapitał z emisji obligacji zabezpieczonych.

Źródło: ISBnews

 
Udostępnij artykuł: